Informatie gegevensbescherming
 

In deze informatie over gegevensbescherming vind je een overzicht van de manier waarop je gegevens worden verzameld en verwerkt.

Via onderstaande informatie willen wij je een overzicht geven van de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken op onze website www.thats.business/nl en wanneer ons online magazine wordt gebruikt. Persoonlijke data is alle data die kan worden gerelateerd aan jou persoonlijk zoals: naam, adres, e-mailadres etc.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik hierover contact opnemen?

GRENKEFINANCE N.V.
Lage Biezenweg 7g
4131 LV Vianen
Tel: 0347-325010

Je kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van onze onderneming:

GRENKEFINANCE N.V.
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Lage Biezenweg 7g
4131 LV Vianen
E-mail: [email protected]
 

 1. Waarom verwerken jullie mijn gegevens (doeleinden van de verwerking) en op welke rechtsgrond?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
 

a. Om contractuele verplichtingen na te komen (artikel 6, lid 1, onder b), AVG)

Wij verwerken gegevens om overeenkomsten voor financiële dienstverlening te sluiten met onze klanten of om vóór sluiting van een overeenkomst op jouw verzoek. Het doel van de gegevensverwerking is in eerste instantie gericht op het product zelf (bijv. lease en factoring) en kan een behoefteanalyse, raadpleging en de uitvoering van transacties omvatten. Voor meer informatie over de doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, verwijzen wij naar de desbetreffende contractdocumenten en algemene voorwaarden.
 

b. In het kader van de afweging van belangen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG)

Indien nodig zullen wij je gegevens niet alleen verwerken voor de feitelijke uitvoering van de overeenkomst, maar ook om onze eigen gerechtvaardigde belangen en die van derden te beschermen, met name:
 

 • Controle en optimalisatie van procedures inzake behoeften inzake direct klant contact
 • Optimalisatie en behoeften gebaseerde design van de website
 • Reclame of markt- en opinieonderzoek, als je geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van je gegevens
 • Instelling van wettelijke vorderingen en verdediging bij juridische geschillen
 • Het voorkomen en ophelderen van strafbare handelingen
 • Videomonitoring voor het handhaven van het binnenlands gezag en om bewijs te verzamelen bij aanvallen en fraude
 • Gebouw- en uitrustingsveiligheidsmaatregelen (bijv. toegangscontrole)
 • Maatregelen om het binnenlands gezag te waarborgen
 • Bedrijfsbeheermaatregelen en maatregelen om producten en diensten te ontwikkelen

c. Op grond van je toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG)
Indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde doeleinden (bijv. gegevens doorsturen binnen de groep, betalingstransactiegegevens analyseren voor marketingdoeleinden), kunnen wij deze rechtmatig verwerken op grond van de door jou gegeven toestemming. Je kunt deze toezegging op elk moment intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die wij hebben ontvangen vóór 25 mei 2018, de datum waarop de AVG van kracht wordt. Intrekking van de toestemming is niet van invloed op de rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking.
 

 1.  Wie ontvangt mijn gegevens?

Tenzij expliciet staat aangegeven worden je gegevens niet doorgegeven aan derde partijen of andere ontvangers.
 

Persoonlijke data wordt enkel aan derde partijen verstrekt indien:

 • Conform artikel 6, lid 1, onder a, AVG, je expliciet toestemming hebt gegeven.
 • De doorgave conform artikel 6, lid 1, onder f, AVG, nodig is om rechtsvorderingen te verdedigen en er geen reden is om aan te nemen dat je een doorslaggevend belang hebt bij het niet vrijgeven van je gegevens.
 • In het geval de doorgave wettelijk verplicht is conform artikel 6, lid 1, onder c, AVG.
 • Het wettelijk is toegestaan en conform artikel 6, lid 1, onder b, AVG is vereist voor de contractuele samenwerking met jou.

a) Hosting

Voor de terbeschikkingstelling en technische werking van ons online magazine (zogenaamde hosting) maken wij gebruik van de externe dienstverlener BloomReach B.V., Oosteinde 11, 1017 WT Amsterdam. De hostingdiensten die we gebruiken, dienen voor het leveren van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten. De dienstverlener verwerkt de voor deze doeleinden verwerkte persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons in overeenstemming met de instructies en wij hebben met hen een contract voor de orderverwerking conform art. 28 AVG.
 

 1. Hoe worden mijn gegevens op de website verwerkt?

Tenzij anders is aangegeven, verwerken wij je gegevens alleen op de volgende wijze op onze website, om je verzoeken te verwerken (artikel 6, lid 1, onder b), AVG) of vanwege onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), AVG):

a) Gebruiksgegevens

Elke keer dat je een pagina opent en een bestand ophaalt, slaat dit proces automatisch algemene gegevens op in een logbestand. De opslag is uitsluitend systeem gerelateerd en wordt puur gebruikt voor beveiligingsdoeleinden respectievelijk om in uitzonderlijke gevallen strafbare feiten te melden. De gegevens worden opgeslagen in https access logs in de datacenters van onze service provider Bloomreach en zijn toegankelijk in geval van een gerechtvaardigd belang.

Een overdracht van gegevens aan andere derden of enige andere evaluatie vindt niet plaats, tenzij er een wettelijke verplichting is om dit te doen. Gegevens worden automatisch verwijderd na een bewaartermijn van 4 weken.


Meer in het bijzonder wordt de volgende gegevensset opgeslagen van elk verwerkingsverzoek:

 • de gebruikte eindapparatuur;
 • de naam van het ingekeken bestand;
 • datum en tijdstip van het verzoek
 • de tijdzone:
 • de hoeveelheid verzonden gegevens;
 • een melding of het verzoek succesvol was;
 • een beschrijving van het gebruikte type webbrowser;
 • het gebruikte besturingssysteem;
 • de eerder bezochte pagina;
 • de provider;
 • het IP-adres van de gebruiker.

We slaan je browser geschiedenis niet op.

De juridische basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f, AVG. Onze gerechtvaardigde belang The legal basis for data processing is Article 6 (1) (f) GDPR. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden evenals de technische noodzaak om de verzamelde gegevens te verwerken om onze website aan jou te tonen.
 

b) Contactformulieren en andere verzoeken

Wanneer je contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of per e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Het kan nodig zijn om je contactgegevens en een bericht te verstrekken om je verzoek te kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt om je verzoek te beantwoorden of om contact op te nemen en de bijbehorende technische administratie.

De gegevensverwerking voor het beantwoorden van vragen door ons vindt plaats op basis van artikel 6, lid1, onder f, AVG. Als jij contact met ons opneemt om een ​​overeenkomst met ons af te sluiten is de juridische basis voor gegevensverwerking artikel 6, lid 1, onder b, AVG.

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld om je verzoek te beantwoorden, worden automatisch verwijderd nadat je verzoek is behandeld als uit de omstandigheden blijkt dat de kwestie definitief is opgehelderd en er geen wettelijke bewaarplichten zijn.
 

c) Participatie in een enquête

Op onze website kun je deelnemen aan enquêtes. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, evenals het beantwoorden van individuele vragen.

Als onderdeel van de enquête leggen we je antwoorden op de individuele vragen vast. Op basis van de onderzoeksresultaten maken we anonieme evaluaties die niets met je persoon te maken hebben (bijv. "34% van de deelnemers koos antwoord abc voor vraag xyz"). We zullen je antwoorden niet gebruiken om jouw persoon te evalueren en we zullen je antwoorden niet opslaan samen met de gegevens die je identificeren (bijv. naam, e-mailadres).
 

d) Nieuwsbrief

Onder voorbehoud van je toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), AVG), willen wij je graag met onze nieuwsbrief informeren over recente ontwikkelingen.

Om een nieuwsbrief toegestuurd te krijgen, dien je jouw naam en e-mailadres op te geven en heb je de keuze om je ook voor andere informatie in te schrijven. Nadat je je e-mailadres hebt opgegeven, sturen wij je een bericht naar dit adres. In dit bericht kun je op een bevestigingslink klikken om het opgegeven e-mailadres te bevestigen.

Wij slaan je gegevens alleen op om je onze nieuwsbrief te kunnen toesturen. Wij slaan ook je e-mailadres op en de datum van je inschrijving, als bewijs van je inschrijving voor de nieuwsbrief indien nodig. De juridische basis voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder c, AVG, omdat we wettelijk verplicht zijn om je inschrijving te bewijzen. Om het succes van onze nieuwsbrief te meten, verzamelen we bovendien gegevens over of de nieuwsbrief wordt geopend, wanneer deze wordt geopend en op welke links worden geklikt.

Voor de bezorging van onze nieuwsbrief werken wij samen met de dienst Eloqua van de aanbieder ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, Postbus 40387, 3504 AD Utrecht. Nieuwsbrieven die met behulp van Eloqua worden verzonden, maken gebruik van trackingtechnologieën. We gebruiken deze gegevens voornamelijk om erachter te komen welke onderwerpen voor jou interessant zijn door bij te houden of onze e-mails worden geopend en op welke links je klikt. We gebruiken deze informatie vervolgens om de e-mails die we je sturen en de diensten die we leveren te verbeteren en om deze te koppelen aan bestaande tracking- of profileringsinformatie. We kunnen je e-mails niet volgen als je de weergave van afbeeldingen in je e-mailprogramma standaard hebt uitgeschakeld. In dit geval wordt de nieuwsbrief echter niet volledig weergegeven en kun je mogelijk niet alle functies gebruiken. Als je de afbeeldingen handmatig weergeeft, vindt de bovengenoemde tracking plaats. Voor meer informatie over het gebruik van Eloqua verwijzen wij naar de aanvullende opmerkingen onder h.


Je kan je op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief te klikken.
 

e) Gebruik van lokale opslag

Om het online magazine aan je persoonlijke behoeften en gebruik aan te passen, gebruiken wij de zogenaamde lokale opslagtechnologie (ook bekend als "lokale gegevens" en "lokale opslag"). Daarbij worden de gegevens lokaal opgeslagen in de cache van je browser, die blijft bestaan ​​en zelfs na het sluiten van het browservenster of het afsluiten van het programma kan worden gelezen - tenzij je de cache wist.

Met lokale opslag kunnen je voorkeuren bij het gebruik van het online magazine op je computer worden opgeslagen en door jou worden gebruikt. De gegevens uit de lokale opslag worden gebruikt om je in staat te stellen een watchlist te gebruiken. De volgende informatie wordt door ons opgeslagen als lokale gegevens:
 

 • de adressen van de tijdschriftpagina's die je aan je volglijst hebt toegevoegd


Derden hebben geen toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen in de lokale opslag. Ze worden niet doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

We gebruiken deze technologie op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, AVG, om je de bladwijzerfunctie te kunnen aanbieden. Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van je gegevens door je volglijst te verwijderen. Opslag in lokale opslag is noodzakelijk voor de technische uitvoering van de watchlist en voor het aanbieden van deze dienst.
 

f) Gebruik van cookies

aa) Algemene informatie

Om een bezoek aan onze websites aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde features mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je apparaat worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden aan het einde van de browsersessie weer verwijderd, dus als je je browser afsluit (sessiecookies). Andere cookies blijven op je apparatuur en stellen ons of onze partnerondernemingen in staat je browser te herkennen als je ons opnieuw bezoekt (permanente cookies).

Cookies kunnen geen toegang krijgen tot andere bestanden op je computer of je e-mailadres identificeren.
 

bb) Gebruik van cookies

Zoals de meeste websites die je bezoekt, maakt ook onze website gebruik van cookies om de gebruikerservaring bij zowel eenmalige als herhaalde websitebezoeken te verbeteren. Hiermee kun je  snel en eenvoudig schakelen tussen sites, je configuraties opslaan en tools van derden (zoals YouTube-video's) op de website gebruiken.

Cookies worden ofwel op onze website geplaatst (first party cookies) of op andere websites waarvan de inhoud op onze website verschijnt (third party cookies). Deze externe providers (zoals Facebook) kunnen cookies plaatsen als je bent ingelogd op hun pagina's en onze website bezoekt. Wij hebben geen invloed op de cookie-instellingen van deze websites. Bezoek de websites van derden voor meer informatie over hun gebruik van cookies.
 

cc) Rechtmatigheid van de opslag van cookies

De essentiële en functionele cookies worden opgeslagen op basis van onze gerechtvaardigde belangen conform artikel 6, lid 1, onder f, AVG en zijn nodig voor de optimalisatie en op de behoefte afgestemde vormgeving van onze website.

Statistische cookies en cookies voor marketingdoeleinden worden opgeslagen op basis van toestemming van de gebruiker conform artikel 6, lid 1, onder a, AVG. Deze cookies worden daarom alleen geplaatst als de gebruiker akkoord gaat met de opslag door toestemming te geven voor de cookiemelding op de website.
 

dd) Deactiveren en verwijderen van cookies

De instelling die je kiest bij het eerste bezoek naar aanleiding van de cookiemelding wordt bewaard. De geselecteerde instellingen kunnen hier in de privacy-instellingen op elk moment worden aangepast.

Privacy instellingen

ee) Overzicht van de cookies die worden gebruikt


Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn nodig om de basisfuncties (zoals navigeren & toegang tot beveiligde onderdelen van de website) beschikbaar te stellen. De website kan zonder deze cookies niet goed werken.

Naam van de cookie
Leverancier
Doel van de cookie
Bewaartijd
Soort

Bloomreach

 

BloomReach B.V.

Technische cookie waarmee een positieve evaluatie van de inhoud van het online magazine (zogenaamde "like") wordt opgeslagen.

1 jaar

Permanent

Bloomreach 

 

BloomReach B. V

Deze cookie wordt gebruikt voor de technische verwerking van enquêtes en de presentatie van objectieve enquêteresultaten.

1 jaar

Permanent

Bloomreach

BloomReach B. V.

Technische cookie voor het laadbalans

Voor de duur van de sessie

Sessie

Onetrust 

Onetrust 

Onetrust gebruikt cookies om de gebruikersinstellingen voor cookies vast te leggen en om het verzamelen van gegevens uit statistische of marketingcookies mogelijk te maken of te voorkomen, afhankelijk van de geregistreerde gebruikersvoorkeuren

12 maanden

Permanent

Preferred_locale 

GRENKE

Deze cookie slaat de geselecteerde taalinstellingen op.

6 maanden

Permanent

Statistische cookies

Statistische cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website en eventuele foutmeldingen die worden gegeven tijdens het gebruik van de website. Deze cookies zijn niet herleidbaar tot de gebruiker van de website. De verzamelde informatie wordt bij elkaar opgeteld en geanalyseerd. De cookies zijn enkel voor het verbeteren van de functionaliteit van de website en dus de ervaring van de gebruiker van de website.

Naam van de cookie
Leverancier
Doel van de cookie
Bewaartijd
Soort

Piwik PRO
Piwik

PiwikPro GmbH

Wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de bezoeker naar PIWIK te verzenden. 

30 minuten – 1 jaar

Sessie en permanent

Cookies voor marktingdoeleinden

Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om doelgroep gerelateerde advertenties te plaatsen relevant voor de interesses van de gebruiker. Ook worden de cookies gebruikt om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Ze registreren of je een website wel of niet bezoekt. Deze informatie kan worden gedeeld met derde partijen zoals adverteerders. Cookies om doelgroep gerelateerde advertenties te verbeteren worden veelal gedeeld met websitefuncties van een derde partij.

Naam van de cookie
Leverancier
Doel van de cookie
Bewaartijd
Soort

Bloomreach

Bloomreach B.V.

Deze cookies verzamelen informatie die ofwel wordt gebruikt om de interesses van de gebruikers van onze klanten te volgen en om de ervaring op hun websites te helpen verbeteren of ons te helpen begrijpen hoe onze producten en diensten worden gebruikt.

12 maanden

Permanent

Eloqua 

ORACLE Nederland B.V.

Deze cookies maken gedragsreclame en -analyse mogelijk in het kader van e-mailmarketing en het meten van de effectiviteit van e-mailreclame. Het volgen gebeurt anoniem totdat een gebruiker zichzelf identificeert door een formulier in te dienen.

13 maanden

Permanent

Facebook 

Meta Platforms

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse mogelijk van Facebook.

2 jaar

Blijvend

Google Adwords  

Google Inc. 

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse mogelijk van Google AdWords platform.

30 dagen – 2 jaar

Blijvend

LinkedIn 

LinkedIn.
 

Deze cookies maken gedragsreclame en analyse mogelijk van LinkedIn.

2 jaar

Blijvend

De meeste internetbrowsers zijn ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Als je browser zo is ingesteld, dan zullen alle processen zonder notificatie worden uitgevoerd. Je kunt deze instellingen ten alle tijden wijzigen.


Je kunt je instellingen dermate wijzigen dat je over elke beslissing geïnformeerd wordt en de instelling kan accepteren of weigeren.


Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor marketing- of reclamedoeleinden kan via de website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/ voor verschillende diensten worden afgegeven. Bovendien kan de opslag van cookies worden beperkt door ze uit te schakelen in je browserinstellingen. Houd er rekening mee dat dit kan betekenen dat je niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

g) Range analyse met behulp van Piwik Pro

Indien je toestemming hebt gegeven conform artikel 6, lid 1, onder a, AVG, we gebruiken Piwik, een software voor statistische evaluatie van gebruikerstoegang.


Je IP-adres wordt ingekort voordat het wordt opgeslagen. Piwik maakt gebruik van cookies die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en het mogelijk maken het gebruik van deze online service door de gebruikers te analyseren. Daarbij kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen voor de gebruikers worden aangemaakt. De door jou cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze online service wordt opgeslagen op onze server en niet naar derden doorgestuurd.


Je kunt je toestemming voor deze gegevensverwerking als volgt intrekken:

Privacy instellingen

h) Gebruik van Eloqua

We gebruiken de Eloqua-service om statistische gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen, onze nieuwsbrieven te verzenden en onze services dienovereenkomstig te optimaliseren. De Eloqua-servers van de leverancier ORACLE Nederland B.V., Hertogswetering 163, 3543 AS Utrecht, P.O. Box 40387, 3504 AD Utrecht, Nederland bevinden zich binnen de EU.
 

Als je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies voor marketingdoeleinden, zal Eloqua overeenkomstige cookies gebruiken die op je computer zijn opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van het gebruik van de website (hierna gebruiksgedrag genoemd) die gebruik maakt van Eloqua. Neem een ​​Eloqua-cookie. Zelfs als deze cookie op andere websites wordt geplaatst, is de informatie van je bezoek aan onze websites alleen voor ons zichtbaar en wordt deze niet gedeeld met Oracle of andere gebruikers van het Eloqua-systeem. Het is voor ons ook niet mogelijk om deze cookie te gebruiken om informatie over je bezoeken aan andere websites vast te leggen of te bekijken.
 

Als je tijdens je bezoek aan de website persoonlijke gegevens invoert (bijv. in het contactformulier), worden deze gegevens met het gebruiksgedrag verwerkt om je op de website en in onze nieuwsbrief ook inhoud aan te bieden die is afgestemd op je interesses om je op basis van je gegevens nieuws en informatie over ons bedrijf of ons dienstenaanbod te kunnen sturen, afgestemd op je individuele interesses. Voor dit doel is het technisch noodzakelijk dat we je aangevulde en gegeven gegevens in gebruikersprofielen combineren en evalueren voor de bovengenoemde doeleinden. Dit gebeurt intern en alleen voor de bovengenoemde doeleinden.
 

De juridische basis voor de analyse van het gebruik van onze website is je toestemming conform artikel 6, lid 1, onder a, AVG, welke je gegeven hebt tijdens het gebruik van onze website. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server en daar opgeslagen. In onze opdracht gebruikt Eloqua deze informatie om je gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit samen te stellen. Als je het gebruik van Eloqua-cookies of de evaluatie van het gebruiksgedrag op je apparaat in de toekomst wilt voorkomen, is dit mogelijk via de volgende link: Eloqua Opt-Out.


Meer informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Eloqua vind je hier: Oracle Privacy Policy.

 

 1. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij verwerken en bewaren je persoonsgegevens zolang dit nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Let op: onze zakelijke relatie is een voortdurende verplichting die voor enkele jaren wordt aangegaan.

Indien de gegevens niet meer nodig zijn om aan contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen, worden zij periodiek gewist, tenzij tijdelijke verdere verwerking nodig is voor de volgende doeleinden:
 

 • Nakoming van een verplichting om de gegevens te bewaren op grond van handels- en fiscale wetgeving, bijv. de algemene belasting wet en de Wet ter bestrijding van witwaspraktijken (Wwft). Conform deze wetten moeten gegevens tussen de twee en tien jaar worden bewaard/gedocumenteerd.

 

 1.  Welke rechten heb ik op het gebied van gegevensbescherming?

Elke persoon met wie wij zaken doen heeft het recht

•     van inzage overeenkomstig artikel 15 AVG;
•     op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG;
•     op wissing overeenkomstig artikel 17 AVG;
•     op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG;
 •     van bezwaar overeenkomstig artikel 21 AVG;
•     en het recht op overdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 AVG.


Je kunt een verzoek daartoe indienen bij onze functionaris gegevensbescherming. Elke persoon heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit (op grond van artikel 77 AVG). In jouw geval is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor de volledigheid en vragen over de procedure verwijzen wij je naar de website van het AP.


Je kunt je toestemming voor verwerking van je persoonsgegevens door ons op elk moment weer intrekken. Dit geldt ook voor het intrekken van toestemmingsverklaringen die wij hebben ontvangen vóór 25 mei 2018, de datum waarop de AVG van kracht is gegaan. Let op: deze intrekking is vanaf dat moment van kracht. De intrekking is niet van toepassing op gegevens die vóór de intrekking zijn verwerkt.

 

 1. In hoeverre is de besluitvorming geautomatiseerd?

Om de zakelijke relatie aan te gaan en aan te houden, maken wij geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvorming overeenkomstig artikel 22 AVG. Als wij deze procedure in afzonderlijke gevallen gebruiken, zullen wij je daarover apart informeren, indien dat wettelijk vereist is.

 

 1. Doe je aan profilering?

In sommige gevallen automatiseren wij de verwerking van je gegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van jou te evalueren (profilering). Wij maken bijvoorbeeld in de volgende gevallen gebruik van profilering:
 

 • Wij gebruiken evaluatie-instrumenten om je gerichte informatie en advies over producten te kunnen verstrekken. Deze stellen ons in staat te communiceren en adverteren (inclusief markt- en opinieonderzoek) op een wijze die aan je behoeften tegemoetkomt.

Informatie over je recht om je af te melden op grond van artikel 21 AVG
 

1. Het recht om je af te melden in individuele gevallen

Je hebt op elk moment het recht je af te melden voor verwerking van je persoonsgegevens die plaatsvindt op grond van artikel 6, lid 1, onder e), AVG (gegevensverwerking in algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder f), AVG (gegevensverwerking met het oog op afweging van belangen), om redenen die verband houden met je eigen, specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering, zoals gedefinieerd in artikel 4, punt 4, AVG.


Als je je afmeldt, zullen wij je persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende, gerechtvaardigde redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering tot doel heeft.


2. Het recht om je af te melden voor gegevensverwerking voor directe reclamedoeleinden
In individuele gevallen zullen wij je persoonsgegevens gebruiken voor directe reclamedoeleinden. Je hebt op elk moment het recht om je af te melden voor verwerking van je persoonsgegevens voor dergelijke reclamedoeleinden; dit geldt ook voor profilering, indien die verband houdt met dergelijke directe reclame.


Als je je afmeldt voor de gegevensverwerking voor directe reclamedoeleinden zullen wij je persoonsgegevens daarvoor niet meer gebruiken.


Afmelden kan op verschillende manieren, maar indien mogelijk op het volgende adres:


GRENKEFINANCE N.V.
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Lage Biezenweg 7g
4131 LV Vianen
E-mailadres: [email protected]