Kun kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa ja jaksaminen nykyisessä hektisessä työelämässä laskee, työnantajat ovat alkaneet yhä kiivaammin etsiä erilaisia vaihtoehtoja, jolla työnhyvinvointia voisi yrityksissä kasvattaa. Leasing sopii mainiosti myös työhyvinvointia tukevien hankintojen ja palveluiden rahoittamiseen.

Työhyvinvointi on laaja käsite, siihen kuuluu niin etätyömahdollisuuksien järjestäminen, koulutuksen ja osaamisen kehittäminen kuin yhteisöllisyyden tukeminen ja teknologiaratkaisujen hyödyntäminen.

 

Yrityksille on tarjolla monta erilaista tapaa panostaa työhyvinvointiin, ja monia asioita voi tehdä ilman suuria investointeja. Silti rahoitusrealiteetit saattavat vesittää osan tavoitteista, vaikka yritys haluaisikin huomioida ja panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen mahdollisimman hyvin.

 

Hankinnat sekä investoinnit saatetaan kokea liian kalliina ja liikaa yrityksen kassaa rasittavina, joten jäävät siksi tekemättä. Tämän vuoksi mahdollisuus leasingvuokrata jaksamista, työviihtyvyyttä ja työergonomiaa tukevia tuotteita ja laitteita, kiinnostaa yrityksiä yhä enemmän.

 

Työergonomia ja työsuhdepyörät työhyvinvointia tukevina hankintoina

 

Fyysistä työhyvinvointia tukevat säädettävät työpöydät ja tuolit jo vuosikausia olleet työympäristön ergonomiasta kiinnostuneille työnantajille paljon käytetty ratkaisu.
 

Etätyön lisääntyessä monet työnantajat tarjoavat ergonomisia ratkaisuja myös työntekijöiden koteihin. Kun työntekijöille tarjotaan säädettävä työpöytä työpaikan lisäksi myös kotiin, kustannus on kuitenkin kaksinkertainen ja investoinnin tärkeyttä on mietittävä tarkemmin.
 

Ergonomian lisäksi liikunta on merkittävä tekijä, joka vaikuttaa suoraan työssä jaksamiseen ja fyysiseen työhyvinvointiin. Liikunnalla vaikutetaan fyysisen jaksamisen lisäksi myös psyykkiseen hyvinvointiin ja alennetaan työntekijöiden kokemaa stressiä.
 

Työssä jaksamista tuetaan liikunnan eri muodoin ja monessa yrityksessä liikuntasetelit ovat jo pitkään kuuluneet työntekijöille tarjottuihin etuihin. Melko uutena ilmiönä liikuntaetuihin on tullut myös työsuhdepyörät, joilla työnantaja voi tukea kunnon kohotusta arjessa. Mahdollisuus hankkia leasingilla sähkö- tai tavallinen työsuhdepyörä onkin kasvattanut suosiotaan kaupungeissa, jossa on helppo ja nopea liikkua.
 

Niin työsuhdepöydät kuin -pyörät ja muut liikuntaan ja toimistotyöhön liittyvät hankinnat ovat työnantajille huomattavia kustannuseriä. Sen lisäksi työntekijöiden uravaihdokset ja henkilöstö määrän vaihtelut vaikuttavat siihen kauanko hankinnat ovat tehokäytössä ja miten niitä voidaan hyödyntää sisäisesti.
 

Leasingvuokraamalla tämän tyyppiset hankinnat, kulut saadaan jaksotettua pidemmälle ajalla - ja koska niihin ei ole omistussuhdetta, voidaan tuotteiden käyttöaika räätälöidä leasingsopimukseen yrityksen tarpeen mukaan.

Työhyvinvointia tukevilla hankinnoilla työstä voi palautua myös työpaikalla
 

Monilla työpaikoilla panostetaan työympäristön viihtyvyyteen erilaisilla henkilöstön vireystilaa ja palautumista tukevilla ratkaisuilla, kuten esimerkiksi viherseinillä ja hierovilla tuoleilla, lue tästä lisää.

Teknologian kehittyessä markkinoille on tullut stressinhallintaan ja palautumisen tehostamiseen uusia mielenkiintoisia ratkaisuja. Suomalainen Neurosonic on mainio esimerkki uusista ratkaisuista, joissa tavoitteena on alentaa stressiä ja auttaa työntekijöitä palautumaan.
 

Neurosonicin valikoimaan kuuluu palautumiseen suunniteltuja erilaisia tuoleja, divaaneja, mobiilipatjoja ja sänkyjä, jotka vaikuttavat rauhoittavasti autonomiseen hermostoon ja mieleen. Neurosonicin Suomen myyntijohtaja Ipi Jaatisen mukaan jo 10 minuutin ohjelma vaikuttaa alentavasti henkilön stressitasoon. Työntekijä voi tarpeen mukaan valita palauttavia, rentouttavia tai aktivoivia ohjelmia.
 

”Kun aikaisemmin työntekijän vastuulle jäi työstä palautuminen, on nykyään huomattu, että työn kuormittavuudesta voi palautua myös työpaikalla. Neurosonicin teknologian avulla voidaan vaikuttaa stressitason laskemiseen ja vireystason nostoon. Monet yritykset, joiden tavoitteena on pitää työn kuormittavuus ja palautuminen tasapainossa, ovat hankkineet laitteitamme toimistoihinsa.”
 

”Yrityksille tarjoamme mahdollisuutta vuokrata sopivan tuotteen joko pidemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi. Vuokraaminen antaa työntekijöille mahdollisuuden itse kokeilla miten laitteet vaikuttavat jaksamiseen. Leasingvuokraus on työnantajalle rahallisesti riskitön tapa tukea työntekijöiden jaksamista. Kun teho on todistettu, vuokrasopimusta on helppo jatkaa rahoitusyhteistyökumppanimme GRENKEn kanssa”, kertoo Jaatinen.

LEASING YRITYKSILLE
Tiesitkö, että lähes kaiken voi liisata!
Laitteet, sovellukset, kalusteet - lähes kaikkea yritysten tarvitsemaa käyttöomaisuutta voi liisata.

Uudistu ja kasva! Leasing on nopea ja turvallinen rahoitusvaihtoehto erilaisille yrityksesi investoinneille ja hankinnoille.

Miksi yrityksen kannattaa tehdä työhyvinvointia tukevat hankinnat leasingsopimuksella?
 

Kun työnteosta tulee yhä staattisempaa ja työuupumus alkaa muistuttamaan kansantautia, työhyvinvoinnin merkitystä ei voi eikä kannata yrityksissä sivuuttaa. Työntekijät ovat yhä kiinnostuneempia niistä työnantajista, joiden työsuhde-eduissa huomioidaan sekä fyysistä ja henkistä jaksamista työssä.
 

Leasingvuokraamalla työhyvinvointia edistäviä hankintoja ostamisen sijasta, työnantaja pystyy laajemmin kattamaan henkilöstön erilaiset tarpeet.
 

Leasing mahdollistaa paljon erilaisia työhyvinvointia tukevia asioita: Laitteita ja välineitä voidaan ikään kuin koekäyttää sopimuskauden ajan, ja varmistaa niiden teho ja käyttöaste. Koska vuokrattaviin laitteisiin ei tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa, henkilöstölle voi tarjota enemmän vaihtoehtoja. Eikä leasingsopimus myöskään kuormita yrityksen kassavirtaa samalla tavalla kuin tuotteen omistaminen.
 

Työhyvinvointiin panostaminen auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Vuokraamalla työn jaksamista tukevia ratkaisuja yritys sijoittaa omaan menestykseensä.

 

LEASING YRITYKSILLE
Tiesitkö, että lähes kaiken voi liisata!
Laitteet, sovellukset, kalusteet - lähes kaikkea yritysten tarvitsemaa käyttöomaisuutta voi liisata.

Uudistu ja kasva! Leasing on nopea ja turvallinen rahoitusvaihtoehto erilaisille yrityksesi investoinneille ja hankinnoille.

LEASING KUMPPANEILLE
Myytkö tuotteita tai palveluita yritysasiakkaille?

Leasing mahdollistaa nopean ja turvallisen kaupan sinulle ja asiakkaillesi. Laitteet, sovellukset, kalusteet – tarjoa nopea ja luotettava rahoitusratkaisu asiakkaillesi.

Vapautamme yrityksesi kasvuun!

Olemme kumppanisi yrityksesi kasvuun. Räätälöidään yhdessä yrityksellesi sopivin rahoitus.
Piditkö artikkelista?