Yritysten paine toimia vastuullisesti kasvaa, kun asiakkaat ja työntekijät arvioivat miten yritys vastaa kestävän kehityksen vaatimuksiin. Tapa, jolla organisaatio huomioi vastuullisuuden, vaikuttaa sekä sen talouteen että maineeseen. Hankkipa yritys kahvikoneen tai kaivinkoneen, vuokraamalla tarvitsemansa tuotteet ja palvelut yrityksen on helppo toimia vastuullisesti.

Yritysten etsiessä kestävän kehityksen tavoitteita tukevia vaihtoehtoja, leasingpalvelut ovat entistä kiinnostavampi rahoitusmuoto. Leasingratkaisuissa on lähtökohtaisesti huomioitu lukuisat kestävän kehityksen näkökulmat. ”Hankintojen vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet nousevat yhä useammin esiin asiakaskeskusteluissamme”, toteaa GRENKEn leasingasiantuntija Juha Toivonen.

 

Leasing mahdollistaa isojen hankintojen ja investointien rahoituksen 
 

Vaikka yritysten vastuullisuustavoitteet vaihtelevat, huoli luonnonvarojen riittävyydestä ohjaa yritysten hankintoja huomattavasti aikaisempaa enemmän. Paine toimia vastuullisesti kasvaa, kun asiakkaat ja työntekijät arvioivat miten yritys vastaa kestävän kehityksen vaatimuksiin. 
 

Eikä kyse ole ainoastaan maineesta. Se tapa, jolla yritys omassa toiminnassaan huomioi kestävän kehityksen periaatteita, vaikuttaa myös yrityksen taloudellisiin realiteetteihin. Esimerkiksi julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuvilta yrityksiltä vaaditaan usein näyttöä heidän vastuullisesta toiminnastaan. 
 

Yksi tapa vaalia luontoresursseja on leasingvuokrata tarvittavat hankinnat sen sijaan, että yritys ostaisi tarvittavat tuotteet ja palvelut itselleen. Ympäristön huomioiminen vaikuttaa myös yritysten kasvavaan kiinnostukseen leasingpalveluja kohtaan.
 

”Suunnittelipa yritys sitten sähköpyörien tai trukkien hankkimista, asiakkaat haluavat ymmärtää, miten vastuullisuus ja kestävä kehitys on huomioitu niiden tuotannossa, ja miten he itse voisivat huomioida vastuullisuuden jokapäiväisessä toiminnassaan.” 
 

Esimerkiksi energian tuottaminen aurinkopaneeleilla on ympäristöystävällinen tapa hoitaa yrityksen sähköntarve. Kertakustannuksena aurinkopaneelien hankkiminen on kuitenkin suuri kustannuserä. Vuokraamalla aurinkopaneelit yritys pystyy ilman suuria kertakustannuksia parantamaan toimintansa vastuullisuutta nopeasti ja helposti.  
 

Koneiden ja ajoneuvojen päästöt aiheuttavat myös päänvaivaa yrityksille, joiden toiminnassa ajoneuvoja hyödynnetään paljon. Yritykset tavoittelevat pienempää hiilijalanjälkeä ja päästöjen suuruus saattavat jopa olla kaupanteon esteenä. Kalliit ajoneuvot pitäisi korvata pienipäästöisimmillä vaihtoehdoilla. Mutta jos yrityksen maansiirtokone maksaa 100 000 euroa, uuden hankkiminen voi olla mahdotonta. Tällaisessa tilanteessa liiketoiminnan jatkuvuutta tukeva leasingrahoitus voi olla varteenotettava vaihtoehto. 

”Hankkipa yritys kahvikoneen tai kaivinkoneen, leasingneuvotteluissa vastuullisuuskysymyksistä keskustellaan yhä useammin hankintojen rahoitusta pohtiessa.”
Juha Toivonen, Myyntipäällikkö GRENKE

Tuotteiden pitkä elinkaari on kestävän kehityksen kulmakiviä – leasingilla rahoitat myös elinkaaripalvelut tai jopa käytetyn laitteen hankinnan

 

Yritystoiminnan ympäristövaikutusten minimoimiseen tähtääviä toimenpiteitä voi tarkastella myös hankintojen elinkaariajattelun kautta.
 

”Pitäisikö yrityksen hankinnoissa huomioida, miten tuotteet saadaan uusiokäyttöön, sitten kun eivät enää sovi tarpeisiin? Tai voisimmeko ajatella hankkivamme käytettyjä tuotteita leasingsopimuksella? Näitä kysymyksiä asiakkaamme pohtivat eri vaihtoehtoja miettiessään”, kertoo Toivonen
 

Entä mitä leasingilla hankituille tuotteille tai laitteille tapahtuu leasingvuokrauksen päätyttyä?
 

”Leasingsopimuksen päätyttyä, pyritään käytössä olleet leasingtuotteet yleensä siirtämään uusiokäyttöön muualle. Jälkimarkkinat ovat tärkeät, koska mitä kauemmin tuotteet ovat käytössä, sen tehokkaammin tuotteen valmistukseen käytetyt luonnonvarat tulevat hyödynnettyä. On esimerkiksi erittäin tyypillistä, että yrityksen käyttämät tietokoneet otetaan uusiokäyttöön vaikkapa päiväkodeissa. Tai että käytetyt toimistokalusteet löytävät uuden kodin toisesta organisaatiosta,” Toivonen kertoo esimerkkeinä.
 

Käytettyjen tuotteiden hyödyntäminen on kuluttajamarkkinoilla jatkuvasti kasvava ilmiö. Asennemuutos on myös nähtävissä yritysten hankinnoissa. ”Haluamme vastata kysyntään ja siksi tarjoamme mahdollisuuden hankkia käytettyjä tuotteita myös leasingsopimuksella.”

 

Tuotteiden pitkän elinkaaren edellytys on luonnollisesti jatkuva ja asiantunteva huolto ja ylläpito, jotka yhä useammin yhdistetään tuotteiden leasingsopimuksiin.

 

LEASING YRITYKSILLE
Tiesitkö, että lähes kaiken voi liisata!
Laitteet, sovellukset, kalusteet - lähes kaikkea yritysten tarvitsemaa käyttöomaisuutta voi liisata.

Uudistu ja kasva! Leasing on nopea ja turvallinen rahoitusvaihtoehto erilaisille yrityksesi investoinneille ja hankinnoille.

Lukuisat kestävän kehityksen näkökulmat tulevat jo lähtökohtaisesti huomioitua leasingratkaisuissa

 

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tuotteiden ja palveluiden liisaaminen (vuokraaminen) on lähtökohtaisesti ympäristöystävällinen tapa hankkia tuotteita ja palveluita.
 

Hankkimalla liiketoimintaa tukevat tuotteet leasingrahoituksella, yritys pystyy huomioimaan lukuisat kestävän kehityksen näkökulmat ja toimimaan vastuullisesti.
 

Sitä arvostaa työntekijät ja asiakkaat. Mutta eniten sitä arvostaa maapallo.

LEASING YRITYKSILLE
Tiesitkö, että lähes kaiken voi liisata!
Laitteet, sovellukset, kalusteet - lähes kaikkea yritysten tarvitsemaa käyttöomaisuutta voi liisata.

Uudistu ja kasva! Leasing on nopea ja turvallinen rahoitusvaihtoehto erilaisille yrityksesi investoinneille ja hankinnoille.

 

 

Vapautamme yrityksesi kasvuun!

Olemme kumppanisi yrityksesi kasvuun. Räätälöidään yhdessä yrityksellesi sopivin rahoitus.
Piditkö artikkelista?