Avaruuteen liittyvä tutkimus- ja kehitystyö sijoittuu teknologiakehityksen eturintamaan. Avaruusalan innovaatioilla on konkreettisia vaikutuksia ihmisten, yritysten ja instituutioiden elämään. Suomi on yksi avaruustalouden edelläkävijöistä.

Avaruustalouden merkitystä voidaan lähteä hahmottamaan numeroiden kautta.

 • Maan kiertoradalla kulkee noin 6000 satelliittia. Niistä reilu puolet (54 %), on kaupallisessa käytössä, sotilaallisessa käytössä on 13 %. (Kattava luettelo maata kiertävistä satelliiteista: Satelliittien tietokanta (heavens-above.com))
 • 49 % satelliiteista on tietoliikennesatelliitteja. 29 % satelliiteista käytetään planeetan ja ilmakehän seurantaan ja 12 % teknologiseen kehitykseen. 6 % satelliiteista tekee navigoinnin maapallolla mahdolliseksi.
 • Globaalin avaruustalouden koko vuonna 2020 oli 447 miljardia dollaria (lähde: Global Space Economy Rose to $447B in 2020, Continuing Five-Year Growth - Space Foundation).
 • Morgan Stanleyn ennusteen (Investing in Space Exploration | Morgan Stanley) mukaan avaruusteollisuuden arvo on yli 1 biljoonaa dollaria vuoteen 2040 mennessä.
 • Avaruusteollisuuden haaroja ovat mm. satelliittiteollisuus, televiestintä- ja satelliittitelevisiopalvelut, navigointi, verkkoinfrastruktuuri, anturit ja antennit
 • Valtioiden investoinnit avaruustalouteen ovat noin 90 miljardia dollaria, Yhdysvaltojen osuus on puolet.
 • Vuonna 2020 alan startupit keräsivät rahoitusta lähes 5 miljardia dollaria.

Suomi on kovaa vauhtia nousemassa avaruustalouden johtavien maiden joukkoon ja meillä on alan huippuosaamista. Suomessa esimerkiksi rakennetaan nanosatelliitteja, jalostetaan niiden dataa kaupalliseen käyttöön, kehitetään autonomista liikennettä ja esimerkiksi älykästä metsävarojen hallintaa.

Tutustu suomalaiseen avaruusosaamiseen!
 

Suomen visiona on olla vuonna 2025 maailman houkuttelevin ja ketterin avaruusliiketoimintaympäristö. Lue lisää SpaceFinlandin sivuilta.

 

Mahdollisuuksien avaruus
 

Maanpäällisen ja avaruusteollisuuden välinen suhde on kuin hissi, joka liikkuu molempiin suuntiin. Avaruuteen lähetetyt investoinnit palaavat maapallolle uusien, poikkeuksellisten mahdollisuuksien muodossa.

Esimerkiksi satelliitti-internet on luonut edellytykset uusille innovatiivisille palveluille ja liiketoimintamalleille terveydestä maatalouteen, vakuutuksista logistiikkaan ja liikenteeseen. Eräät uudet yritykset yhdistävät perinteisen teollisuuden avaruuden potentiaaliin, ja näin meillä on yrityksiä, jotka keskittyvät avaruusmatkailuun tai vaikkapa avaruuskaivostoimintaan.

 

Ne yritykset, jotka osaavat ennakoida ja yhdistää avaruusteknologian digiteknologioihin ja pystyvät muuntamaan palveluitaan avaruuspohjaisiksi, ovat tulevaisuudessa vahvoilla.

 

Avaruustalouden neljä strategista aluetta
 

Tällä hetkellä avaruustalous kehittyy neljällä strategisella alueella:
 

 1. Maan havainnointi. Satelliiteista kerättyä tietoa jalostetaan lisäarvopalveluiksi eri toimialoille. Havaintotiedoista hyötyvät esimerkiksi maa- ja kalatalous, meteorologia, vakuutus- ja rahoitusala, energia- ja terveysalat. Kun dataan yhdistetään ennakoivaa tekoälyä, pystytään tulevaisuudessa esimerkiksi optimoimaan satojen tuottavuutta tai tarkkailemaan energianjakeluverkkoja reaaliaikaisesti.
 2. Satelliittinavigointi. Satelliittiteknologian avulla voidaan määrittää verkkoon liitettyjen käyttäjien sijainti ja nopeus. Tämä tarjoaa palvelunkehitysmahdollisuuksia ennen kaikkea liikenne- ja liikkuvuuden alan toimijoihin.
 3. Satelliittiviestintä. Viestintäteknologiainfrastruktuurit ja -palvelut, jotka mahdollistavat kommunikaation myös silloin, kun kiinteää infrastruktuuria ei ole tarjolla, kuten esimerkiksi katastrofialueilla.
 4. Pääsy avaruuteen. Joukko palveluita, jotka on suunnattu avaruuden tutkimiseen ja hyödyntämiseen sekä satelliittien ja luotainten laukaisuun tarvittaviin toimintoihin. Tähän joukkoon kuuluvat myös uudet, aluillaan olevat palvelut ja toiminnot, kuten avaruusmatkailu ja kaivostoiminta.

 

Tutkimuksen ja kaupallisten investointien tarkoituksena on tehdä avaruudesta yhä helpommin ja kustannustehokkaammin lähestyttävä. Siksi tutkimuslaitoksen ja yritykset kehittävät kilvan uusia, optimoituja laukaisutekniikoita, uusia, yhä pienempiä ja kevyempiä satelliitteja ja uusia avaruuskelpoisia välineitä liikkumiseen.

 

Vaikka avaruusmatkailu ja avaruuskaivostoiminta ovat vielä lapsenkengissä, kiinnostus niihin liittyviin palveluihin ja teknologioihin on kasvussa. Siksi maailmalla on havahduttu myös kansainvälisen sääntelyn ja yhteisten pelisääntöjen tarpeeseen. Kääntöpuolena ja yhä kasvavana ongelmana on avaruusromu: jonkun pitäisi pitää siitäkin huolta, että maan kiertorataa ei tukkeudu avaruusromusta.

Maanpäällisen ja avaruusteollisuuden välinen suhde on kuin hissi, joka liikkuu molempiin suuntiin.

 

 

Piditkö artikkelista?