Satellitbilleder viser hvordan isen forsvinder fra polerne; gletsjerne i Alperne skrumper hastigt ind; vandstandsstigning oversvømmer dele af Bangladesh, alt sammen forårsaget af en global temperaturstigning på grund af den menneskeskabte CO2 udledning. Verdens topledere samles jævnligt for at vedtage handleplaner, der skal begrænse udledningen af CO2, freon, kvælstofoxider, svovldioxid etc. samt partikler som udledes fra biler, kræftværker og skibe. Det er ikke blot luften, der er forurenet, også drikkevandet er truet med alt for store koncentrationer mange steder at nitrat og pesticider. Men trods vedtagne og ambitiøse erklæringer fra politisk side, sker der for lidt i et for lavt tempo ifølge FN’s generalsekretær, Antonio Guterres som for nyligt har udtalt, at vi har passeret ”the tipping-point”". Herhjemme er den ’grønne omstilling’ som et politisk manifest efterhånden blevet alle mands eje. Begrebet er så at sige inkorporeret i den daglige politiske diskurs; hos virksomheder som et etisk narrativ og hos den jævne danskers bevidsthed og opmærksomhed på økologi og bæredygtighed. Der er således vilje til stede om at gøre noget.
Kim Nielsen er direktør i Growing trees

Kim Nielsen er i dag direktør i Growing Trees Network. Han har en cand.merc. fra Århus Universitet og har i mange år været ansat som direktør i IT-branchen. Fra 2008 til 2018 arbejdede han som selvstændig Buisness Coach, underviser, konsulent og arbejdede med styrkebaserede HR- strategier og lederudvikling i ejet firma sideløbende med at starte Growing Trees Network. Det var Lars Heiselberg Vang Jensen, som er den nuværende formand for bestyrelsen for Growing Trees Network, som tilbage i 2012 foreslog et projekt om at plante 1 million træer inden for tre år, som vakte Kim Nielsens interesse. 

 

- Vi oplever stadig, at der er mange privatpersoner og virksomheder der gerne vil være med til at bidrage, men som det ser ud nu, er der ikke nok nye skovrejsninger planlagt i kommunerne for nærværende, - her savner vi større opbakning fra politikerne, siger Kim Nielsen.

 

Trods den manglende politiske opbakning har Kim Nielsen dog fortsat en stor tro på, at arbejdet i Growing Trees Network fortsat har en stor og vigtig mission. Hos ham er der ingen tvivl: det nytter at plante træer og det nytter, at vi gør det i fællesskab, - ”tilsammen kan vi gøre en forskel, det er ikke for sent”, slutter han.

 

 

Folkeskov

Men det går ikke hurtigt nok. I hvert fald ikke hvis man spørger en af mændene bag Growing Trees Network Foundation, Kim Nielsen, som er klar i mælet når det kommer til de miljømæssige udfordringer, vi står overfor:

- Det er ikke for sent at gøre noget, men hvis vi ikke gør det nu, bliver det meget værre. Selvom der er mange initiativer i gang, kan og skal disse udvikles; og tempoet skal sættes op, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at nå de politiske udmeldinger om CO2 reduktion.

 

Da Kim, og ideens ophavsmand Lars Heiselberg Vang Jensen i sin tid startede Growing Trees Foundation var det med et helt klart formål om at rejse nye skove, Folkeskove, på kommunale, statslige og kirke-jorde til sikring af grundvandsressourcerne, klimasikring og CO2 reduktion. Og en af de bedste måder at gøre det på er at plante træer. Derfor har Growing Trees udviklet konceptet Folkeskoven.dk. En Folkeskov er et nyplantet skovområde, der etableres i tæt samarbejde mellem mange interessenter.

 

Borgere, der selv kan donere og plante træer; virksomheder, der ud fra et bæredygtighedsprincip donerer træer; lokale institutioner; lokale grundejerforeninger; vandværker; kommuner og ikke mindst Folkeskoen.dk, som er behjælpelig med den praktiske proces, fortæller Kim Nielsen, som pointerer at Folkeskovene er brugervenlige og anlægges med stisystemer for både mountainbike, heste og naturligvis gående. Nogle steder etableres også madpakkehuse. Folkeskovene er foruden den miljømæssige gevinst, mange steder tænkt ind i en sammenhæng med bymæssige miljøer, som en oase hvor man kan nyde og iagttage fugle- og planteliv.

 

- Vi arbejder tæt sammen med Naturstyrelsen og kommunerne og vandværker om at udpege vigtige grundvandsområder, hvor vi kan plante træer i nye Folkeskove. Skovene bliver drevet uden brug af pesticider og får desuden status af fredsskov, hvilket betyder, at der også i fremtiden vil være skov på stedet og understøtter dermed målet i Danmarks Nationale skovprogram om, at skovlandskaber dækker 25 % a landets areal inden udgangen af det 21. århundrede.

 

Der er plantet flere end 3,5 mio træer fordelt på 120 Folkeskove i Danmark og Growing Trees Network arbejder også for rejsning af skove i udlandet i bl.a. Afrika og Syd- og Mellemamerika.

Kim Nielsen er direktør i Growing trees

Kim Nielsen er i dag direktør i Growing Trees Network. Han har en cand.merc. fra Århus Universitet og har i mange år været ansat som direktør i IT-branchen. Fra 2008 til 2018 arbejdede han som selvstændig Buisness Coach, underviser, konsulent og arbejdede med styrkebaserede HR- strategier og lederudvikling i ejet firma sideløbende med at starte Growing Trees Network. Det var Lars Heiselberg Vang Jensen, som er den nuværende formand for bestyrelsen for Growing Trees Network, som tilbage i 2012 foreslog et projekt om at plante 1 million træer inden for tre år, som vakte Kim Nielsens interesse. 

 

- Vi oplever stadig, at der er mange privatpersoner og virksomheder der gerne vil være med til at bidrage, men som det ser ud nu, er der ikke nok nye skovrejsninger planlagt i kommunerne for nærværende, - her savner vi større opbakning fra politikerne, siger Kim Nielsen.

 

Trods den manglende politiske opbakning har Kim Nielsen dog fortsat en stor tro på, at arbejdet i Growing Trees Network fortsat har en stor og vigtig mission. Hos ham er der ingen tvivl: det nytter at plante træer og det nytter, at vi gør det i fællesskab, - ”tilsammen kan vi gøre en forskel, det er ikke for sent”, slutter han.

 

 

Ideen med Folkeskov er at alle har mulighed for at være med til at rejse skove, og dermed kan føle at man aktivt gør noget for miljøet.
Kim Nielsen, direktør i Growing trees
Med klimaskove på private lodsejers jord har vi skabt muligheden for, at virksomheder kan hjælpe til yderligere skovrejsning i Danmark.
Kim Nielsen, direktør i Growing trees
#letsgrowtogether
World wide

Som én af de foreløbige helt store succesmarkører for Growing Trees Network var da TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening i 2019 satte fokus på klimaet med indsamlingsshowet ”Danmark planter træer”. Her blev der samlet ind til at plante træer i Danmark og  til at bevare rydningstruet skov, der kan opsuge og tilbageholde CO2 fra atmosfæren. Indsamlingen resulterede i donationer fra både- ind- og udland; fra virksomheder og helt almindelige danskere. I alt blev der indsamlet 21 million kroner. For de indsamlede midler blev der plantet over 1 million træer i 48 nye Folkeskove rundtom i Danmark, bl.a. blev der plantet 135.000 træer i Rugballegård Skov ved Horsens, som nu er Danmarks største Folkeskov, tillige som den mest artsrige med over 50 forskellige arter af buske og træer. I øvrigt vakte indsamlingsshowet og Growing Trees Networks arbejde også stor interesse uden for Danmark, således blev arrangementet og konceptet omtalt i flere globale network og fjernsynsselskaber som f.eks. BBC og CNN.

Klimaskov giver CO2 ejerskab

Det er ikke kun kommuner og staten, der lægger jord til etablering af nye skovområder, også private lodsejere er med i form af klimaskov, hvor virksomheder får CO2 ejerskab. Virksomheder får retten til CO2 optaget af deres donerede træer ved plantning af klimaskov på private lodsejers jorde. Målet med klimaskov er at yde et attraktivt tilskud til private lodsejeres etablering af nye klimaskove, samtidig med at gøre det muligt for virksomheder at eje den CO2 de donerede træer optager.

 

Klimskov er en skov, hvor der er fokus på plantning af træer, der binder ekstra meget CO2. Men mere skov er ikke bare godt for klimaet. Det giver samtidig renere drikkevand, flere levesteder til vores planter og dyreliv, nye områder til danskernes friluftsliv og klimavenlige træprodukter, som lagrer CO2 og erstatter klimatunge materialer som stål og beton, fortæller Kim Nielsen. Og han fortsætter:

 

Firmaer kobler typisk trædonation på deres ydelser ved at donere f.eks. X antal kroner/x antal træer pr. kunde, solgte produkt, udstedt faktura etc. og uanset hvilken form, så er ideen, at et firmas kunder oplever, at når man handler med firmaet, gør de faktisk noget for at understøtte en bæredygtig fremtid, fortæller Kim Nielsen. Og, fortsætter han, så er der virksomheder, der har doneret et træ pr medarbejder som en måde at knytte virksomhed og medarbejdere sammen på, at man har en fælles miljømæssig fortælling at indskrive sig i. Og endnu et eksempel, som Kim Nielsen redegør for, nemlig at man som virksomhed kan plante træer ved arrangementer:

 

- Dette er en måde at aktivere og oprette forbindelse til dine kunder og forretningsforbindelser gennem begivenhedsbaserede donationer. At plante træer sammen giver en stærk følelse af samhørighed med fokus på at gøre noget positivt og meget synligt for at sikre vores fælles fremtid.

 

Klimaskovene projekteres og etableres i samarbejde med Den private virksomhed Naturplant ApS, der har mange års erfaring med at hjælpe private lodsejere med at realisere deres skovønsker.

 

#letsgrowtogether
World wide

Som én af de foreløbige helt store succesmarkører for Growing Trees Network var da TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening i 2019 satte fokus på klimaet med indsamlingsshowet ”Danmark planter træer”. Her blev der samlet ind til at plante træer i Danmark og  til at bevare rydningstruet skov, der kan opsuge og tilbageholde CO2 fra atmosfæren. Indsamlingen resulterede i donationer fra både- ind- og udland; fra virksomheder og helt almindelige danskere. I alt blev der indsamlet 21 million kroner. For de indsamlede midler blev der plantet over 1 million træer i 48 nye Folkeskove rundtom i Danmark, bl.a. blev der plantet 135.000 træer i Rugballegård Skov ved Horsens, som nu er Danmarks største Folkeskov, tillige som den mest artsrige med over 50 forskellige arter af buske og træer. I øvrigt vakte indsamlingsshowet og Growing Trees Networks arbejde også stor interesse uden for Danmark, således blev arrangementet og konceptet omtalt i flere globale network og fjernsynsselskaber som f.eks. BBC og CNN.

Kunne du lide artiklen?