Vi spiller alle en rolle i at bygge en bedre fremtid. For Epson er en bæredygtig virksomhed lig med at være opmærksom på vores organisation, - lige fra den mindste elpære til den største fabrik. Det driver vores innovation, vækst, motiverer vores arbejdsstyrke, og i sidste ende sikrer det vores samfundsbidrag. Epson Danmark er en filial af den multinationale og globale elektronikgigant Epson, som har sit hovedsæde i Japan, men ellers har produktionsenheder og salgskontorer spredt over hele verden.
Epson er især kendt for dets printerprodukter. Epson har omkring 77.000 ansatte.

Jesper Sommer er ansat hos Epson som landechef med ansvar for at øge markedsandelen på virksomhedens kerneprodukter ­- med særligt fokus på printløsninger til erhverv. Jesper Sommer kommer fra en stilling som salgs- og marketingdirektør i Konica Minolta og trækker også på erfaring fra en række stillinger inden for marketing og salg hos blandt andre Codan og TDC

Det er i dag ikke længere nok for en virksomhed at drive en god forretning. I en global kontekst med økonomiske kriser, sociale udfordringer og global opvarmning, retter samfundet blikket mod erhvervslivet og forventer, at man også fra den side gør en indsats og tager et medansvar for de mange problemer og udfordringer i samfundet. Og det har da også fået virksomheder til i stigende grad at inddrage miljømæssige hensyn som succeskriterier i deres eksterne, såvel som interne målsætninger. Den grønne omstilling og bæredygtighed er efterhånden blevet et fast punkt på dagsordenen i rigtig mange virksomheder. Det ser man f.eks. tydeligt hos den verdensomspændende elektronikvirksomhed Epson, hvor ambitionen og målsætningen længe har været at udvikle virksomhedens produkter i et grøn design, hvor der tages hensyn til klima og miljøet med et minimalt forbrug af jordens resurser. Epson har med dets produkter og produktudvikling vist, at den grønne omstilling kan gå hånd i hånd med både den konkurrencemæssige og den forretningsdrevne del, hvor den grønne omstilling ikke ses som en hindring for vækst. 

 

Stigende interesse for ESG

Jesper Sommer fortæller, at i Epson kan man mærke en stigende interesse for, at flere og flere lægger vægt på bæredygtighed og i det hele taget ansvarlighed overfor de globale miljømæssige udfordringer. Men også andre ting spiller ind, fortsætter han, såsom sociale forhold og hvordan en virksomheds ledelse formulerer sit værdisæt. 

 

- I Epson forsøger vi at drive vores forretning med et perspektiv på at være med til at løse samfundsmæssige problemer, der påvirker os alle. Vi har overordnet en ledelse, der er meget bevidste om vores sociale ansvar og for at skabe fælles værdi for samfundet, siger han.

 

En fælles betegnelse for dette er ESG som er den engelske forkortelse for miljø (environment), sociale forhold (social) og god selskabsledelse (governance). ESG er dermed målestok for, hvor ansvarligt et selskab er på de tre områder. Jesper Sommer mener, at der er flere måder at anskue på, hvad bæredygtighed er, men i forbindelse med investeringer og produktudvikling er ESG og bæredygtighed knyttet tættere og tættere sammen. Jo bedre et selskab klarer sig i et ESG-lys, desto mere ansvarligt kan det siges at være, siger han. Inddragelse af ESG-forhold i produktionen og markedsføringen betyder, at det er selskabernes påvirkning af klimaet, herunder forbrug af råmaterialer, vand og energi samt CO2-udledning, der kommer i fokus. Med hensyn til sociale forhold handler det om forholdet til medarbejdere, forbrugere og underleverandører. I det spil indgår eksempelvis om underleverandørerne efterlever de samme værdier som selskaberne selv. Dermed bliver det et selskabs evne til at skabe værdi og vækst baseret på ESG, altså de ikke finansielle data, der bliver værdierne investorer og forbrugere efterspørger. 

For landechefen for Epson Danmark, Jesper Sommer er der ingen tvivl:

 

- Det er måske at stille sagen lidt på spidsen, hvis man postulerer, at en virksomhed i dag er truet på sin eksistens, hvis man ikke forstår dagsordenen om bæredygtighed og ESG - men man risikerer at blive valgt fra.

Epson er især kendt for dets printerprodukter. Epson har omkring 77.000 ansatte.

Jesper Sommer er ansat hos Epson som landechef med ansvar for at øge markedsandelen på virksomhedens kerneprodukter ­- med særligt fokus på printløsninger til erhverv. Jesper Sommer kommer fra en stilling som salgs- og marketingdirektør i Konica Minolta og trækker også på erfaring fra en række stillinger inden for marketing og salg hos blandt andre Codan og TDC

Det er helt nødvendigt at tænke bæredygtighed ind i sit produkt og bruge det til at skærpe ens konkurrenceevne, og det gælder uagtet om man sælger printere eller noget helt andet.
Jesper Sommer, landechef for Epson Danmark
LED-pæren er i dag en selvfølgelighed, den bruger langt mindre strøm og skal sjældent skiftes. Man kan faktisk også skifte sin laserprinter og få samme fordele: Epsons varmefri teknologi bruger op mod 83% mindre energi, holder længere og koster det samme.
Hos Epson fokuserer vi på at ændre den måde, vi forbruger energi og resurser på. Et resultat er bl.a. udviklingen af blækprintere baseret på varmefri teknologi, og som har et meget lavt strømforbrug.
Jesper Sommer
Cirkulær økonomi

Bæredygtighed er i dag en forretningsstrategi og et konkurrenceparameter, som også vil vende printermarkedet på vrangen, fortæller Jesper Sommer, og hentyder her til Epsons blækprinter, der er stærkt på vej til at udkonkurrere laserprinteren. I øvrigt en udvikling der understøttes af det internationale analyseinstitut, IDC (Industrial Development Corporation), hvorfra det hedder, at der er et markant skifte undervejs, hvor salget af blækprintere er stigende og laserprintere er faldende. Det er en udvikling, der primært sker som følge af stigende krav om bæredygtighed fra kunderne, som i dag ser reduceret energiforbrug og affaldsmængder som afgørende for deres indkøb. Her er blækteknologien laser overlegen.  

Epson har parallelt med udviklingen af den varmefri teknologi, udviklet printeren, EcoTank, som er udstyret med en teknologi af genopfyldelige blækbeholdere, som er både en praktisk og økonomisk god løsning. En EcoTank-printer har en stor blækbeholder i stedet for blækpatroner. Det er en løsning, der sikrer, at der er blæk i printeren i længere tid, og som ikke producerer nær så meget affald som blækpatroner, der skal skiftes i tide og utide. Og det har haft en stor effekt, siger Jesper Sommer, som fortæller at man på verdensplan har solgt over 60 millioner EcoTank-printere, hvilket har resulteret i 1,6 millioner færre ton plastbaserede forbrugsvarer, og set i forhold til laserprinteren er der en besparelse på op til 90 % af udskrivningsomkostningerne, fortæller han videre.  Jesper Sommer sammenligner i øvrigt udviklingen fra laserprint til blækprint som et lige så revolutionært teknologisk skift, som da man forlod den traditionelle glødepære til fordel for LED-pæren.   

Tomme blækpatroner genanvendels

Væksten i verdensøkonomien og den voksende verdensbefolkning vil betyde en øget global efterspørgsel og en stigning i resurseforbruget. Aldrig tidligere er der i verdenssamfundet blevet produceret så mange varer som nu, men desværre med en negativ vækst i affaldsproduktionen. Forskere skønner, at kun mellem 10 og 15% af affaldet genbruges.

 

- Der er behov for nye grønne løsninger, hvis vi skal sikre bæredygtighed i fremtiden. Vores brug og smid væk-kultur er ikke bæredygtig i det lange løb. Derfor tilslutter vi os i Epson tankegangen om cirkulær økonomi i forhold til, hvordan vi agerer som både et globalt og lokalt firma, siger Jesper Sommer.                    

 

Jesper Sommer fortæller, at i den cirkulære økonomi handler det om at materialer og produkter forbliver i det økonomiske kredsløb længst muligt. Det er samtidig en anden opfattelse, og et brud med en lineær tænkning, at produktion af en vare starter med udvinding af resurser og ender som affald. Den cirkulære økonomi åbner op for, at de resurser, som ellers ville være endt som affald, kan indgå i produktionen igen. Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse af materialer eller affaldsforebyggelse gennem produkter, der f.eks. kan repareres eller opgraderes. På mange områder; fortsætter han, handler det også om at nytænke forretningsmodeller, hvor forbrugeren kan returnere produktet til reparation eller opgradering. Eller man kan lease produkter i stedet for at sælge dem for at få mest ud af produkterne og deres resurseforbrug.

I Epson arbejder vi med konkrete mål, siger Jesper Sommer, der skal sikre, at vi kommer hele vejen rundt. Der skal være en bæredygtig udvinding af råmaterialer, så man kan afkoble vækst fra udvinding af råmaterialer, genopfinde designstadiet og se på, hvor meget og hvordan man bruger materialer optimalt i processen. Ligeledes kan det være nødvendigt at udfase gammeldags forretningsmodeller og tage innovative teknologier til os, introducere bæredygtige distributionsmetoder og komme tættere på forbrugerne, indsamle og genbruge materialer, så man kan få det tilbage i produktionskæden. Det er en omstilling man stadig er i gang med hos Epson, og det gør en forskel, mener Jesper Sommer, som beskriver nogle allerede opnåede resultater:

 

- Vi tænker den cirkulære model ind allerede i designstadiet. Ved at designe produkter, der ikke bruger flere materialer end højst nødvendigt, eller som nemt kan skilles ad i genanvendelige delelementer, producerer vi ganske enkelt også mindre affald. Vi indsamler og genbruger også flere materialer og produkter. Vi gør os umage med at indsamle og genbruge så mange forbrugsartikler og brugte produkter som muligt, så det bliver i ”cirklen” i stedet for at ende som affald på lossepladsen.  

 

 

Eksempelvis; fortsætter Jesper Sommer, tilbyder Epson gratis indsamling af tomme blækpatroner, som bliver bearbejdet til ny genanvendelse. I gennemsnit kan 90 % af det materiale, der indsamles, genbruges, mens de resterende ikke genanvendelige 10 % kan bruges til at generere energi.

 

 

Cirkulær økonomi

Bæredygtighed er i dag en forretningsstrategi og et konkurrenceparameter, som også vil vende printermarkedet på vrangen, fortæller Jesper Sommer, og hentyder her til Epsons blækprinter, der er stærkt på vej til at udkonkurrere laserprinteren. I øvrigt en udvikling der understøttes af det internationale analyseinstitut, IDC (Industrial Development Corporation), hvorfra det hedder, at der er et markant skifte undervejs, hvor salget af blækprintere er stigende og laserprintere er faldende. Det er en udvikling, der primært sker som følge af stigende krav om bæredygtighed fra kunderne, som i dag ser reduceret energiforbrug og affaldsmængder som afgørende for deres indkøb. Her er blækteknologien laser overlegen.  

Epson har parallelt med udviklingen af den varmefri teknologi, udviklet printeren, EcoTank, som er udstyret med en teknologi af genopfyldelige blækbeholdere, som er både en praktisk og økonomisk god løsning. En EcoTank-printer har en stor blækbeholder i stedet for blækpatroner. Det er en løsning, der sikrer, at der er blæk i printeren i længere tid, og som ikke producerer nær så meget affald som blækpatroner, der skal skiftes i tide og utide. Og det har haft en stor effekt, siger Jesper Sommer, som fortæller at man på verdensplan har solgt over 60 millioner EcoTank-printere, hvilket har resulteret i 1,6 millioner færre ton plastbaserede forbrugsvarer, og set i forhold til laserprinteren er der en besparelse på op til 90 % af udskrivningsomkostningerne, fortæller han videre.  Jesper Sommer sammenligner i øvrigt udviklingen fra laserprint til blækprint som et lige så revolutionært teknologisk skift, som da man forlod den traditionelle glødepære til fordel for LED-pæren.   

En frontløbervirksomhed i den grønne omstilling

Epson er gået sammen med eksperter fra University of Cambridge i en undersøgelse for bedre at forstå, hvordan print kan spille en rolle i reducering af indflydelsen på den globale opvarmning.
Epson Danmark er en filial af den multinationale og globale elektronikgigant Epson, som har sit hovedsæde i Japan, men ellers har produktionsenheder og salgskontorer spredt over hele verden. Epson er især kendt for dets printerprodukter. Epson har omkring 77.000 ansatte.
Kunne du lide artiklen?