Noget af det værste kunder i detailhandlen ved, er overfyldte butikker og lange ventetider. Detailhandlen gør da også alt, hvad man kan for at kunderne ikke skal opleve dette. Man stræber efter at indrette butikkerne på den for kunderne mest hensigtsmæssige måde, så der sker et flow i kundernes indkøb. Det skal være let og overskueligt at gøre sig sine indkøb. Butikken skal være et sted, hvor man har lyst til at komme igen. Med andre ord, det skal være en god oplevelse. Nordic Retail er sat i verden for at hjælpe detailvirksomheder med at effektivisere og optimere deres processer og aktiviteter.
Hjælper detailvirksomheder med at effektivisere og optimere deres processer
Jan Thomsen er Key Account Manager i Nordic Retail

Nordic Retail er en virksomhed, der hjælper butikker, supermarkeder og stormagasiner med at effektivisere og optimere deres processer og aktiviteter. Nordic Retail har en klar målsætning om at gøre arbejdet lettere for detailvirksomhedernes personale, samt oplevelsen lettere for de kunder, der besøger butikkerne. Derfor har Nordic Retail valgt sloganet ’retail made easy’. Nordic Retail er leverandør indenfor varesikring, videoovervågning, kø-systemer, prismærkning og skilteløsninger. Nordi Retail arbejder sammen med førende producenter såsom Checkpoint, Meto, HikVision, Turn-o-Matic, NemQueue m.fl. 

 

Nordic Retail lægger efter eget udsagn fokus på ”at sikre at din butik bliver en rigtig god forretning. Sammen finder vi effektive løsninger til at hjælpe dig og din butik med at: reducere svind, skabe mersalg og frigøre resurser”. Nordic Retails primære markeder er Danmark og Sverige. Hovedkontoret ligger i Ballerup. Derudover har Nordic Retail et kontor i Göteborg, samt et ekstra lager i Silkeborg.

 

Nordic Retail blev etableret i 2011 som en udspringer af Checkpoint Systems og METO, da disse havde et ønske om at optimere indsatsen på det danske og svenske marked. Checkpoint Systems er verdens førende leverandør af varesikring og er et kvalitetsstempel, der repræsenterer effektiv bekæmpelse af svind. Checkpoint Systems hjælper 65 % af detailkæder globalt med at reducere svind og højne sikkerhed, og METO er verdens førende producent af den ergonomisk korrekte prispistol, samt producent af det velkendte Turn-o-Matic, kø-system. Samme år som etableringen blev Nordic Retail certificeret efter ISO-standarden 9001 i kvalitetsledelse, og er det fortsat den dag i dag. 

 

Det handler om den gode oplevelse

Det er ikke tilfældigt hvordan indretningen og varernes placering på hylderne er i et supermarked. Det er planlagt, så man skal blive fristet til at købe mest muligt. Jo flere varer du kommer forbi, des større sandsynlighed er der for, at nogle af disse varer frister dig og ender i din indkøbskurv. Og det er der i og for sig intet odiøst i. Detailhandlen lever af at sælge, og kunderne kommer for købe. Så let er det. Og dog; helt let er det ikke altid. Hvorfor er der nogle i detailhandlen, der klarer sig bedre end andre, og hvorfor kan man iagttage, at kunderne, nærmest loyalt, vender tilbage til den samme butik gang på gang, når indkøbet skal foretages. Det ved man noget om i virksomheden Nordic Retail, hvor Key Account Manager, Jan Thomsen, komprimerer de mange overvejelser og facetter, der er i spil til en analyse af butiksindretning og kundeadfærd:

 

- Det handler om oplevelse. Forskningen indenfor adfærdspsykologien har slået fast mange gange, at kunderne primært træffer beslutninger angående indkøb baseret på følelser. Selvom kunderne synes om en given vare, ønsker de i sidste ende at føle, at de har truffet det rigtige valg. Den får de fra den oplevelse, man giver dem, siger Jan Thomsen.

 

Og, fortsætter han, så skal en oplevelse forstås som en samlet helhed af sanseindtryk, lyd, syn, følelser, dufte, smag, lige som oplevelsen også handler om, at besøget i butikken har været let, trygt og nemt at færdes i med et veluddannet og tillidsvækkende personale. Den gode oplevelse, man får i butikken, lagres som en god erfaring, man tager med sig hjem, og gør, at man nok vælger butikken igen.

 

Den gode fortælling

Hvor man tidligere kommunikerede til kunderne på mere traditionel vis som reklame, PR, sales promotion og direkte kommunikation for at forbedre kendskabet til varer og butik, så bliver disse kommunikationsformer understøttet, hvis ikke overhalet, af den mere sanseligt orienteret oplevelsesdimension, hvor fokus ikke er på varerne som sådan, men snarere selve forbrugssituationen. Parallelt hermed er der sket en politisering af hele detailhandlen, med fokus på f.eks. bæredygtighed, dyreetik og økologi, hvormed indkøb, og butikken hvor indkøbene er foretaget, kan ses som en del af en større fortælling, mener Jan Thomsen.

 

- Fortællingen om den gode kundeoplevelse indgår i butikkens selvforståelse. Det bliver en del af brandingstrategien og det offentlige image, med værdier og normer, som vil give en konkurrencemæssig fordel.

 

Indsatsområder

Den konkurrencemæssige fordel skal selvfølgelig gerne udmøntes på bundlinjen og det er her, at Nordic Retail for alvor kommer ind i billedet. Nordic Retail tilbyder en række løsninger og services som især er målrettet de større supermarkeder og stormagasiner, men også detailhandlen generelt. Nordic Retail tilbyder et koncept, bestående af nogle indsats- og forretningsområder.  Indsatsområderne er de aspekter, der fokuserer på hvilke udfordringer og behov, det er, som detailvirksomheden står med. Forretningsområderne er de produkter og løsninger, som bruges til at afhjælpe kundens behov indenfor et indsatsområde.

 

- Vi har specialiseret os i flere indsats- og forretningsområder, hvorunder vi tilbyder løsninger, der kan hjælpe detailbutikkerne med at mindske svind, frigøre ressourcer og skabe mersalg. Disse forretningsområder er inddelt i to hovedkategorier, hhv. sikkerhed og butiksdrift. Indledningsvist starter processen via tæt dialog med kunden, for at få indkredset den konkrete udfordring, som kunden står med i den konkrete butik. Inden man begynder at snakke mulige løsninger med kunden, skal det analyseres hvad det er, at kunden har behov for hjælp til; med andre ord, hvilket af de tre indsatsområder, der skal opereres indenfor.

Hjælper detailvirksomheder med at effektivisere og optimere deres processer
Jan Thomsen er Key Account Manager i Nordic Retail

Nordic Retail er en virksomhed, der hjælper butikker, supermarkeder og stormagasiner med at effektivisere og optimere deres processer og aktiviteter. Nordic Retail har en klar målsætning om at gøre arbejdet lettere for detailvirksomhedernes personale, samt oplevelsen lettere for de kunder, der besøger butikkerne. Derfor har Nordic Retail valgt sloganet ’retail made easy’. Nordic Retail er leverandør indenfor varesikring, videoovervågning, kø-systemer, prismærkning og skilteløsninger. Nordi Retail arbejder sammen med førende producenter såsom Checkpoint, Meto, HikVision, Turn-o-Matic, NemQueue m.fl. 

 

Nordic Retail lægger efter eget udsagn fokus på ”at sikre at din butik bliver en rigtig god forretning. Sammen finder vi effektive løsninger til at hjælpe dig og din butik med at: reducere svind, skabe mersalg og frigøre resurser”. Nordic Retails primære markeder er Danmark og Sverige. Hovedkontoret ligger i Ballerup. Derudover har Nordic Retail et kontor i Göteborg, samt et ekstra lager i Silkeborg.

 

Nordic Retail blev etableret i 2011 som en udspringer af Checkpoint Systems og METO, da disse havde et ønske om at optimere indsatsen på det danske og svenske marked. Checkpoint Systems er verdens førende leverandør af varesikring og er et kvalitetsstempel, der repræsenterer effektiv bekæmpelse af svind. Checkpoint Systems hjælper 65 % af detailkæder globalt med at reducere svind og højne sikkerhed, og METO er verdens førende producent af den ergonomisk korrekte prispistol, samt producent af det velkendte Turn-o-Matic, kø-system. Samme år som etableringen blev Nordic Retail certificeret efter ISO-standarden 9001 i kvalitetsledelse, og er det fortsat den dag i dag. 

 

Den gode oplevelse, man får i butikken, lagres som en god erfaring man tager med sig hjem.
Jan Thomsen, Key Account Manager i Nordic Retail
Jeg tror ikke nødvendigvis, at hårde straffe for butikstyveri løser problemet. Jeg tror mere at konsekvenserne af butikstyveri skal synliggøres meget mere. Især overfor unge mennesker, der med en plettet straffeattest kan få svært ved at få job, og tage visse uddannelser.
Jan Thomsen, Key Account Manager i Nordic Retail
Varesikring mindsker svind

Efter mange år i sikkerhedsbranchen og nu som Key Account Manager, med løbende kontakt til de større butikskæder, har Jan Thomsen set og erfaret lidt af hvert. Han er ikke i tvivl om, at det er blevet langt lettere at være kunde i detailhandlen, men må desværre konstatere, at der er et lille, men problematisk, fåtal af kunder, der har et flosset forhold til moral, hvis overhovedet noget. Der findes mange årsager til, at en butik har behov for varesikring, men fælles for alle er behovet for at reducere svind. Svind kan skyldes en række faktorer: kunder, der ved en fejl forlader butikken med ubetalte varer, kunder der med vilje går med ubetalte varer, medarbejdere, der laver fejl eller svindler, leverandører, der svindler eller administrative fejl.

 

- Supermarkeder og stormagasiner stiller jo nogle krav til vores moral og selvkontrol. De fleste varer ligger frit fremme, og man er ikke længere afhængig af en ekspedient. Det indebærer selvfølgelig en risiko for, at nogen kunne blive fristet til at putte noget i tasken eller lommen, hvis ingen holder øje med det, udtaler Jan Thomsen.

 

Og da supermarkeder begyndte med selvbetjeningskasser, hvor man selv skal scanne varerne, havde man næppe forudset den stigning, der skete i antallet af tyverier. Man kan nemlig tage sin dyre avocado med til scan-selv skærmen, og når den så beder dig om at angive hvilken grønsag, det er, kommer du til at scanne den ind som en billig gulerod. Man betaler for en gulerod, men går hjem med en dyr avocado. Det koster supermarkederne mange penge. Der er eksempler på, at en butik har solgt flere gulerødder, end de nogensinde havde haft på lager.

 

- Supermarkedernes selvbetjening giver folk mulighed for at stjæle relativt ustraffet. Nogle kan måske finde på at stjæle dyre grøntsager, fordi de ikke mener, at det er så slemt, eller fordi de mener, at supermarkederne har penge nok, og andre tænker, at de jo betaler lidt af beløbet og derfor slet ikke rigtig stjæler.

Straffen for butikstyveri skal synliggøres

Kundeandelen er langt den største kilde til svind, da ca. 50% af al svindet er kunderelateret, siger Jan Thomsen som anslår, at det er omkring 3-4% af alle varer i detailhandlen der stjæles. Fejl, og også svindel, hos personalet og i administrationen, udgør ca. 20% af svindet, mens defekte varer fra leverandører udgør ca. 30 % af det totale svind. Det er dog ikke alt butikstyveri, der anmeldes. Rent faktisk mener Jan Thomsen, af egen erfaring, suppleret med data fra Dansk Erhverv og Danmarks Statistik, at det kun er omkring en tredjedel af alle butikstyverier, der anmeldes.

 

Jan Thomsen ser fremtiden med stigende bekymring, hvad butikstyveri angår. Der er efter hans mening, nærmest sket en eksplosion i svindet, og det er stort set alle segmenter af befolkningen, der stjæler. I forhold til nogle varegrupper kan vi se, at det primært er unge, der stjæler, men hr. og fru. Danmark er godt med, og det, mener Jan Thomsen især skyldes generelle prisstigninger på grund af inflation, energikrise og krigen mellem Ukraine og Rusland, som har medført store forsynings- og transportomkostninger.

 

- Jeg tror ikke nødvendigvis, at hårde straffe for butikstyveri løser problemet. Jeg tror mere at konsekvenserne af butikstyveri skal synliggøres meget mere. Især overfor unge mennesker, der med en plettet straffeattest kan få svært ved at få job, og tage visse uddannelser.

 

Helt konkret kan Nordic Retail tilbyde butikkerne videoovervågning og varesikring (bestående af antenner ved ind- og udgange i kombination med anordninger såsom etiketter, brikker og etuier med indbyggede alarmer, som sættes på selve varerne), kø-sytemer og en række skiltnings- og prismærkeløsninger.  Mange af disse tiltag og funktioner er digitaliseret, så butikspersonalet sparer tid.

 

Gode oplevelser skaber mersalg, varesikring mindsker tyveri og kø-nummersystemet, der hjælper en kundebetjeningsfunktion med at ekspedere kunderne efter tur, frigør personale for adskillige arbejdsopgaver og frigør tid, der kan bruges til fortsatte forbedringer i kunde- og indkøbsoplevelsen. Så kort kan det opsummeres, siger Jan Thomsen, om Nordic Retails kerneydelser.

 

- Den helt klare målsætning i alt, hvad vi foretager os, er at vores arbejde skal gøre det lettere for detailvirksomhedernes personale, ligesom vi har et stærkt fokus på, at det skal være let at være kunde, og at kunden får en god indkøbsoplevelse. Og det er derfor, vi har valgt sloganet ’retail made easy’, slutter Jan Thomsen. 

 

Varesikring mindsker svind

Efter mange år i sikkerhedsbranchen og nu som Key Account Manager, med løbende kontakt til de større butikskæder, har Jan Thomsen set og erfaret lidt af hvert. Han er ikke i tvivl om, at det er blevet langt lettere at være kunde i detailhandlen, men må desværre konstatere, at der er et lille, men problematisk, fåtal af kunder, der har et flosset forhold til moral, hvis overhovedet noget. Der findes mange årsager til, at en butik har behov for varesikring, men fælles for alle er behovet for at reducere svind. Svind kan skyldes en række faktorer: kunder, der ved en fejl forlader butikken med ubetalte varer, kunder der med vilje går med ubetalte varer, medarbejdere, der laver fejl eller svindler, leverandører, der svindler eller administrative fejl.

 

- Supermarkeder og stormagasiner stiller jo nogle krav til vores moral og selvkontrol. De fleste varer ligger frit fremme, og man er ikke længere afhængig af en ekspedient. Det indebærer selvfølgelig en risiko for, at nogen kunne blive fristet til at putte noget i tasken eller lommen, hvis ingen holder øje med det, udtaler Jan Thomsen.

 

Og da supermarkeder begyndte med selvbetjeningskasser, hvor man selv skal scanne varerne, havde man næppe forudset den stigning, der skete i antallet af tyverier. Man kan nemlig tage sin dyre avocado med til scan-selv skærmen, og når den så beder dig om at angive hvilken grønsag, det er, kommer du til at scanne den ind som en billig gulerod. Man betaler for en gulerod, men går hjem med en dyr avocado. Det koster supermarkederne mange penge. Der er eksempler på, at en butik har solgt flere gulerødder, end de nogensinde havde haft på lager.

 

- Supermarkedernes selvbetjening giver folk mulighed for at stjæle relativt ustraffet. Nogle kan måske finde på at stjæle dyre grøntsager, fordi de ikke mener, at det er så slemt, eller fordi de mener, at supermarkederne har penge nok, og andre tænker, at de jo betaler lidt af beløbet og derfor slet ikke rigtig stjæler.

Retail made easy

Nordic Retail hjælpe detailvirksomheder med at effektivisere og optimere deres processer og aktiviteter.
Nordic Retails har en klar målsætning om at gøre arbejdet lettere for detailvirksomhedernes personale, samt oplevelsen lettere for de kunder, der besøger butikkerne.
Kunne du lide artiklen?