Det stod ingen steder skrevet, at han på et tidspunkt ville være indehaver af ti butikker med is og churros samt en bagerbutik, for med udgangspunkt i beskedne vilkår lå det ikke lige i kortene, at han som voksen skulle vise sig at blive en talentfuld iværksætter. Han er født og opvokset på Islands Brygge i København med pakistanske rødder. Allerede som dreng lærte han dog, at vejen til succes handlede om at være flittig og til tider, skete gennem hårdt arbejde. Manden er 43årige Nader Raja. I dag bor han på Amager sammen med sin kone og to børn.
Alt kan lade sig gøre i fantasien

Normalt betyder det at tænke kreativt, at skabe noget, der bryder det sædvanlige. Det er en lyststyret skaberevne, en egenskab der består at spontanitet og kombinationsevne, hvor vante mønstre og udtryk, tillægges ny betydning, samtidig med at man må acceptere, at det er en kaotisk proces. Omsat til et iværksætterperspektiv handler det om at bryde grænser for at komme før konkurrenterne, og her er vigtige faktorer intellektuelle evner, viden indenfor et område, tænkestil, personlige egenskaber, motivationsfaktorer og miljøfaktorer, og ikke mindst evnen til at lege med idéer, tanker og muligheder; det kommer dermed til at handle om fantasi. Evnen til at overskride den kendte virkelighed gør fantasien til det vigtigste redskab ved problemløsning, hvor det gælder om at forestille sig nogle nye muligheder, som matcher den udfordring, man står overfor.

 

- Allerede i en tidlig alder gik mine søskende og jeg og samlede flasker på Islands Brygge. Senere fik jeg et job i en is-butik i Nyhavn, hvor jeg startede som opvasker, men endte med at blive daglig leder for 60 medarbejdere. Det gik rigtig godt, og gav mig troen på, at jeg en dag selv kunne få en is-butik, siger Nader.

 

Trods sparsomme midler lykkedes det Nader Raja at få sin første is-butik op at stå, siden fulgte de ni andre, bl.a. på Strøget, Købmagergade, Rødovre, Dragør og Odense. I dag har han 135 ansatte. De ti is-butikker og bagerbutikken på Amager udgør i dag det synlige bevis for den driftige iværksætters succes. Dagligt er der mange, der nyder godt af hans produkter, men også fra anden side nyder Nader Raja stor anerkendelse for sin indsats. Hans forretninger blev således i 2016 kåret som ”Verdens mest innovative iskæde” af den ledende italienske isproducent MEC3.

 

- Udover at det kræver flid, vedholdenhed og ikke mindst lysten til at iværksætte, så handler det også om at bevare en vis ydmyghed overfor opgaven. Ydmyghed skal dog ikke opfattes som om, at jeg er selvudslettende, selvom det indimellem kan virke sådan, men ydmyghed er en værdi, der aftvinger respekt for andre og deres meninger, og ikke mindst mine medarbejders. Jeg ønsker ikke at blive opfattet som en dominerende chef, men som en kollega, udtaler Nadjer Rada.

 

Ydmygheden kommer også til udtryk rent fysisk, da Nader Raja ikke har et stort kontor, ingen stor dyr bil og ej smyr om sig med materielle statussymboler.  ”Det er ikke mig”, siger han. Men alligevel, trods ydmygheden og beskedenheden, så har han markeret sig som en person, der tilsyneladende evner noget, som så mange andre ikke gør. Og når man spørger ind til, hvilke egenskaber han besidder, og også hvad man på et mere generelt plan skal besidde, er han ikke i tvivl, og uden tøven formulerer han det kort og kontant, ’sult’, man skal være sulten. Begrebet skal naturligvis forstås metaforisk som en lyst og trang til at ville gøre en indsats i en given retning, og ligesom i den reale verden er sult en stærk og motiverende drivkraft. Selv efter 16 år på markedet har Nader Raja fortsat en sult, hvilket giver sig udslag i, at han hele tiden tænker i nye forretningsmuligheder og produktudvikling. Men kærneydelsen vil fortsat være at give kunderne en up-beat stemning, som han formulerer det, hvor målet er at kunderne er gladere, når de går, end da de kom.

 

- Når jeg går på arbejde, skal det ikke bare være for at tjene penge. Det skal være sjovt, eksperimenterende og fantasifuldt med henblik på at forbedre og udvikle vores forretningskoncept. Arbejdet skal være som en leg, for i legen bruger man nemlig fantasien til at udvide den kendte virkelighed, mener Nader Raja.

 

Nader Raja erkender dog, og er meget bevidst om, at han nok selv i virkeligheden nogle gange er den største forhindring  for nyskabelser, fordi de idéer, meninger og holdninger, samt produkter, man selv har skabt, har man selvfølgelig en vis kærlighed for, og som man derfor har en tendens til at forsvare; man føler en ejendomsret over dem og er ikke meget for at opgive dem. Det er naturligvis nødvendigt med skabelse af gode idéer, og forkærligheden for dem er da også vigtig for succes for iværksætteren, mener Nader Raja, men man skal være parat til at opgive ens idéer for at videreudvikle og ikke gå i stå.

 

Han tilføjer, at Danmark faktisk er et godt land at være iværksætter i. Der er gode samarbejdsmuligheder og faglige netværk, man kan profitere af. Og også finansieringsmulighederne er gode, om end Nader Raja godt kunne tænke sig lidt hurtigere sagsbehandling især fra bankerne, men som han fortrøstningsfuldt konkluderer: ”så har jeg heldigvis haft et fantastisk godt samarbejde med GRENKE Leasing, - dér arbejder man hurtigt og effektivt”.

Nader Raja har indgået en rammeaftale med GRENKE, hvormed at han finansierer noget af det IT-udstyr han bruger i sin forretning via leasing. 

Alt kan lade sig gøre i fantasien

Normalt betyder det at tænke kreativt, at skabe noget, der bryder det sædvanlige. Det er en lyststyret skaberevne, en egenskab der består at spontanitet og kombinationsevne, hvor vante mønstre og udtryk, tillægges ny betydning, samtidig med at man må acceptere, at det er en kaotisk proces. Omsat til et iværksætterperspektiv handler det om at bryde grænser for at komme før konkurrenterne, og her er vigtige faktorer intellektuelle evner, viden indenfor et område, tænkestil, personlige egenskaber, motivationsfaktorer og miljøfaktorer, og ikke mindst evnen til at lege med idéer, tanker og muligheder; det kommer dermed til at handle om fantasi. Evnen til at overskride den kendte virkelighed gør fantasien til det vigtigste redskab ved problemløsning, hvor det gælder om at forestille sig nogle nye muligheder, som matcher den udfordring, man står overfor.

 

Hele tiden skal der tænkes i nyt, og hele tiden må man være på vej for at stå stærkt i konkurrencen på markedet. Men det er denne udfordring, der gør det spændende.
Nader Raja, stifter og indehaver af Gelato Rajissimo
Jeg og mine medarbejdere bestræber os hele tiden for at være der for gæsten. Udover at vores isprodukter og churros skal være en smagsoplevelse, skal et besøg hos os tillige have en oplevelses-værdi.
Nader Raja
Friskrørt is i et utal af lækre smagsvarianter

For Nader Raja er det kombinationen af det kreative menneske, der formår at tænke skævt, tænke nyt og se muligheder, der i længden vinder. Og Nader Raja fortsætter med at sige, at i det hurtigt foranderlige samfund skal nytænkning samtidig ses i lyset af at kunne smide forældet viden væk; være parat til at starte på ny, og se verden med friske øjne; ”fantasien skal i spil”. Dermed bliver det et fornyet blik på begrebet kvalifikation. Normal tænker man kvalifikationer som evne til at løse et problem ved at gentage tidligere måder at løse det samme problem på. Kvalifikationer er naturligvis nødvendige, men er ikke en tilstrækkelig forudsætning for, at man kan være konkurrencedygtige inden for et område, når grundpræmissen for succes er nytænkning og forandring, mener Nader Raja.

Hvad karakteriser en iværksætter

Drivkraften for Nader Raja er som nævnt ’sult’. Men at omsætte sulten til andet end et tomt begreb kræver, at man anser det at tænke som iværksætter som en meget vigtig erhvervskompetence, mener han. At tænke ud af boksen og sætte fantasien og kreativiteten i spil udmøntet som innovation, altså at skabe et produkt, der har værdi for én selv og andre. Også Nader Rajas virksomheder er udsat for hård konkurrence fra andre lignende virksomheder.

 

Det stiller derfor store krav for at omstille sig i den løbende konkurrence. Derfor, mener Nader Raja, at det innovative beredskab også ser ud til at være den bedste mulighed for at imødekomme ændringer i markedet. Og hvad vil det så sige at tænke som iværksætter og være innovativ?

 

Det har Nader Raja nogle bud på. Han mener, at når forsøget på at indkredse hvad der karakteriser en iværksætters kompetencer, så er nogle af de væsentligste nøgleord innovation, kvalifikationer og kreativitet. Begreberne er ikke nødvendigvis rangordnet i et bestemt hierarki, ligesom der skal adskillige andre begreber i spil, som f.eks. motivation og evner, men først og fremmest sult; altså et målrettet drive og engagement; at turde tro på det og turde gøre nye ting.

 

For Nader betyder iværksætteri at, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og at disse kan omsættes til et produkt, og i hans optik er en innovativ kompetenc, evnen til at gennemføre fornyelser. Det kræver kompetencer i at anvende viden, også i nye og ukendte situationer, ligesom det kræver selvstændighed, selvtillid til modigt at kunne sætte sig ud over det gængse samt overblik til at tilrettelægge en sådan proces.

 

 

Friskrørt is i et utal af lækre smagsvarianter

For Nader Raja er det kombinationen af det kreative menneske, der formår at tænke skævt, tænke nyt og se muligheder, der i længden vinder. Og Nader Raja fortsætter med at sige, at i det hurtigt foranderlige samfund skal nytænkning samtidig ses i lyset af at kunne smide forældet viden væk; være parat til at starte på ny, og se verden med friske øjne; ”fantasien skal i spil”. Dermed bliver det et fornyet blik på begrebet kvalifikation. Normal tænker man kvalifikationer som evne til at løse et problem ved at gentage tidligere måder at løse det samme problem på. Kvalifikationer er naturligvis nødvendige, men er ikke en tilstrækkelig forudsætning for, at man kan være konkurrencedygtige inden for et område, når grundpræmissen for succes er nytænkning og forandring, mener Nader Raja.

Hele tiden skal der tænkes i nyt, og hele tiden må man være på vej for at stå stærkt i konkurrencen på markedet. Men det er denne udfordringer, der gør det spændende.
Hjemmelavet is hele året rundt.
Kunne du lide artiklen?