Danske politikere har ofte udtalt og formuleret ambitiøse hensigtserklæringer om, at Danmark skal være det mest innovative samfund i verden. Danmark ligger pt med en sjetteplads solidt blandt verdens mest innovative nationer ifølge FN-organet World Intellectual Propertys årlige innovationsindeks. Det, der er styrken i Danmark, er, at der er skabt et godt innovations- og iværksættermiljø, hedder det. Og det fremhæves, at der er politisk stabilitet, investeringer i uddannelse, forskning, infrastruktur, forretningskultur, adgang til finans- og kapitalmarkeder, venturekapital, osv. Der skulle således være grobund for en vis optimisme for allerede eksisterende og kommende iværksættere i Danmark om at skabe vækst. Men hvordan skaber man egentlig vækst, og hvad er formlen på at få væksten til at fortsætte. Det har den nordjyske virksomhed Docuprint nogle bud på. En virksomhed, der både har viljen og ambitionen til at ville gøre en forskel.
Gazelleprisen - genbrug og bæredygtighed
Torben Nielsen er tidligere elektriker og servicechef. Han startede Docuprint som ene mand i firmaet, men allerede efter et halvt års tid havde han ansat en medarbejder, som så i løbet af få år blev udvidet med tre medarbejdere.

Siden 1995 har Dagbladet Børsen hvert eneste år uddelt sin Gazellepris til danske virksomheder. Gazelle er en betegnelse, der bliver anvendt for virksomheder, der vækster hurtigt, og som samtidigt har leveret en præstation, der kræver noget udover det sædvanlige. En gazelle-virksomhed viser vejen for dansk erhvervsliv. Virksomheden er en mentor i samfundet, og er rollemodel for jobskabelse, optimisme og kreativitet, som det bl.a. hedder i begrundelsen for at modtage prisen. Denne pris modtog Docuprint i 2019, og dermed kunne direktør og eneejer Torben Nielsen se tilbage på en flot udvikling, der startede i 2014, da han oprettede firmaet . Torben Nielsen havde erfaring og flair for at se genanvendelse af produkter og materialer fra tidligere jobs og praktiserede dette i mindre nicher, inden han tog springet som iværksætter og søsatte Docuprint.

 

- Og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Jeg synes, at jeg sammen med mine medarbejdere har et godt og meningsfuldt job, endda med udsigt til at Docuprint kan udvikle sig yderlig i fremtiden, da vi også er i gang med at udvide forretningen med nethandel, siger Torben Nielsen.

 

Ordentlighed er fundamentet for succes

Docuprint er en virksomhed i Limfjordsbyen, Nibe, som tilbyder salg og reparation af kopimaskiner og printere, samt salg af kaffemaskiner. Især har virksomheden fokus på reparation og genbrug. Rigtig mange kopimaskiner og printere har ofte kørt mindre end en tredjedel af den ellers forventede levetid, og det er derfor spild af resurser, siger direktør Torben Nielsen, og fortæller videre at han selv og hans medarbejdere har en stor ekspertviden og erfaring på området, som gør at en renoveret kopimaskine fremstår helt som ny, men til billigere penge. Og der medfølger en sidegevinst med konceptet om genbrug og renovering, nemlig at vi, sammen med vores leverandører, tager ansvar for miljøet, siger Torben Nielsen. 

 

Hos Docuprint kan man renovere en brugt kopimaskine eller printer i stedet for at smide de brugte maskiner væk, som stadig har meget af sin levetid tilbage. Torben Nielsen er ikke i tvivl om, at der i fremtiden ligger store vækstmuligheder inden for genbrug og grønne løsninger, men det kræver hele tiden at være på forkant med udviklingen og at tage konkurrencen op.

 

Og at skulle præstere ud over det sædvanlige fordrer efter Torbens Nielsen mening, bl.a. en meget høj grad af faglighed, men også at man ved, hvad man vil bruge fagligheden til. Det handler derfor om at tilvejebringe løsninger, der tilgodeser kundens behov, men også at give råd og vejledning på løsninger, som kunden måske ikke selv er opmærksom på. Torben Nielsen understreger, at relationerne til kunderne bygger på ærlighed og tillid med kunden og opgaven i centrum, som udtrykt i en af Docuprints bærende værdier, nemlig ordentlighed.

 

- Efter min mening er det at have ordentlighed som værdi afgørende for at drive en virksomhed på. Med ordentlighed i sit værdigrundlag er det egentlig ikke nødvendigt at nævne ret meget andet. Det dækker god adfærd og sætter mål for retningen fremover. Det at være ordentlig er at påtage sig et ansvar, ikke bare for Docuprints skyld, men også for samfundsøkonomien. Derfor er vi stolte af at kunne drive og forene vores forretning med genbrug og bæredygtighed.

Gazelleprisen - genbrug og bæredygtighed
Torben Nielsen er tidligere elektriker og servicechef. Han startede Docuprint som ene mand i firmaet, men allerede efter et halvt års tid havde han ansat en medarbejder, som så i løbet af få år blev udvidet med tre medarbejdere.

Siden 1995 har Dagbladet Børsen hvert eneste år uddelt sin Gazellepris til danske virksomheder. Gazelle er en betegnelse, der bliver anvendt for virksomheder, der vækster hurtigt, og som samtidigt har leveret en præstation, der kræver noget udover det sædvanlige. En gazelle-virksomhed viser vejen for dansk erhvervsliv. Virksomheden er en mentor i samfundet, og er rollemodel for jobskabelse, optimisme og kreativitet, som det bl.a. hedder i begrundelsen for at modtage prisen. Denne pris modtog Docuprint i 2019, og dermed kunne direktør og eneejer Torben Nielsen se tilbage på en flot udvikling, der startede i 2014, da han oprettede firmaet . Torben Nielsen havde erfaring og flair for at se genanvendelse af produkter og materialer fra tidligere jobs og praktiserede dette i mindre nicher, inden han tog springet som iværksætter og søsatte Docuprint.

 

- Og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Jeg synes, at jeg sammen med mine medarbejdere har et godt og meningsfuldt job, endda med udsigt til at Docuprint kan udvikle sig yderlig i fremtiden, da vi også er i gang med at udvide forretningen med nethandel, siger Torben Nielsen.

 

Vi har som ambition at blive den bedste virksomhed i branchen. Det bliver et pejlepunkt for os, i den daglige gøren og laden, om at præstere ud over det sædvanlige for vores kunder, og især med et perspektiv på genbrug.
Torben Nielsen
Kaffepausen er vigtig. Det er med til at forme virksomhedskulturen som er lige så vigtig for bundlinjen som forretningsstrategien.
Torben Nielsen
Docuprint har udvidet forretningen til også at reparere og servicere kaffemaskiner

Docuprints varesortiment med bl.a. printere, plottere og kopimaskiner blev efter nogle få år udvidet med salg af kaffemaskiner. Det er vel de færreste virksomheder, der ikke har indlagt en eller flere kaffepauser i den daglige rutine. Og kaffepauserne er vigtige, slår Torben Nielsen fast, for det er her mange af dagligdagens små og store udfordringer bliver taget op, og eventuelle problemstillinger, der ellers ville være genstand for et indkaldt møde, bliver løst på kortere tid under uformelle former. Det giver mere liv i virksomheden.

Netværk skaber udvikling

For iværksætteren er kreativitet, den skabende proces, og innovation, hvor den kreative ide omsættes til en værdi, en måde at tænke på. Det er den, der skaber flest løsninger. Det er dog sjældent at personer har enten den ene eller den anden stil, da de fleste mennesker indeholder dele fra alle typer. Derimod er den afgørende forskel mellem succes og fiasko, viser megen erfaring, evnen til samarbejde. Et vigtigt element i den kreative og innovative proces er nemlig at etablere netværk baseret på win-win samarbejde. Det ses ofte at de langsigtede vindere er dem, der er bedst til samarbejde, og at de der skaber mest merværdi for andre, som regel får mere merværdi til sig selv. For Torben Nielsen er der ingen tvivl om, at et godt netværk kan styrke en virksomhed igennem interaktion og sparring med andre virksomheder, man kan dele viden og få ny viden og kompetencer, siger han, og fortsætter:

 

- Der er selvfølgelig nogle overvejelser, man skal gøre sig, hvis man vil indgå i et netværk og være en god netværker. Den vigtigste er nok, at man skal gøre sig klart, hvad ens egen virksomhed kan give andre og være villig og indstillet på at give, ellers får man ikke noget igen.

 

Generelt, siger Torben Nielsen, at som iværksætter er der mange ting, man skal overveje og være forberedt på. Det er spørgsmålet om ens forretningside er god nok, og om den er konkurrencedygtig. Det kan være en hård og vanskelig proces at starte egen virksomhed op. Man skal have solgt sin idé til de rigtige samarbejdspartnere, og man skal i mange tilfælde rejse den nødvendige kapital og finansiering. Torben Nielsen mener dog, at der er gode muligheder for iværksættere som har lyst til at starte egen virksomhed op, og har følgende råd:

 

- Først og fremmest handler det om at få branchekendskab til det felt, man påtænker sig at operere i. Få nogle års joberfaring, hav tålmodighed, men tro på det, slutter direktøren for Docuprint, Torben Nielsen.

 

 

 

Docuprint har udvidet forretningen til også at reparere og servicere kaffemaskiner

Docuprints varesortiment med bl.a. printere, plottere og kopimaskiner blev efter nogle få år udvidet med salg af kaffemaskiner. Det er vel de færreste virksomheder, der ikke har indlagt en eller flere kaffepauser i den daglige rutine. Og kaffepauserne er vigtige, slår Torben Nielsen fast, for det er her mange af dagligdagens små og store udfordringer bliver taget op, og eventuelle problemstillinger, der ellers ville være genstand for et indkaldt møde, bliver løst på kortere tid under uformelle former. Det giver mere liv i virksomheden.

Docuprint - en Gazellevirksomhed i fuld fart

Gazelleprisen - at kunne drive og forene forretning med genbrug og bæredygtighed
Udover at reparere kopi og printmaskiner har Docuprint udvidet forretningen til også at reparere og servicere kaffemaskiner
Kunne du lide artiklen?