Klimadebatten har ført til mange diskussioner blandt politikere, virksomheder og miljøorganisationer om bæredygtighed og grøn omstilling. Særligt i kølvandet på de skadelige følger, som brugen af kemikalier og fossile brændstoffer i virksomhedernes produktion forårsagede. Men hvordan ser det ud i dag med virksomhedernes produktion og produktudvikling, nu hvor de miljømæssige termer og den kollektive diskurs er forenet og manifesteret i begreberne ’bæredygtighed’ og ’grøn omstilling’? Er der sket en transmission fra de til tider akademiske og abstrakte diskussioner til produkter og processer, der tilgodeser miljøet? Det har ”thats.business” talt med Michael Goldbech om. Han er til daglig partner i Biogram, og har gennem årene arbejdet med innovative og bæredygtige løsninger og produktudvikling inden for ventilationsanlæg.
Hvad er Biogram?

Biogram er en virksomhed beliggende på Sjælland som har til formål at energioptimere virksomheder ved hjælp af Biogram løsninger. Det vareregistrerede system, som Biogram har ansøgt patent på, fungerer som en katalysator, der påvirker molekylerne i vand og luft i sine omgivelser. Dette resulterer i en acceleration og ændring af de naturlige kemiske processer, hvilket skaber flere positive effekter i miljøet. Luften i ethvert rum indeholder både fugt/vanddamp og partikler, såsom støv, vira og mikroorganismer.

 

 

Der er adskillige faktorer på spil, når det handler om bæredygtighed, mener Michael Goldbech. Bl.a. oplever man en stor opmærksomhed fra kunder og samarbejdspartnere, ligesom der kan være begrænsninger og forsyningsproblemer på at bruge naturlige resurser og fossile brændstoffer. Det øger fokus på alternative energiformer, og de muligheder der opstår gennem ny teknologi og nye markedsmuligheder. Og det er her Biogram befinder sig, fortsætter Michael:

- Når en virksomhed som Biogram sætter et bæredygtigt udviklingsprojekt i gang, er det selvfølgelig for at skabe et produkt, vi kan sælge og tjene penge på. Men det er en proces, hvor også involveringen af interessenter og innovationens bæredygtighed er i centrum, da det handler om at skabe bæredygtige forretningsmuligheder og udtænke nye produktideer med udgangspunkt i at forbedre de sociale og miljømæssige udfordringer, som vi oplever i verden, siger Michael Goldbech.

 

 

Hvordan fungerer Biogram?

Biogram fungerer uden elektricitet eller mekaniske dele og kan bruges til ventilation, køl, frys og fedtreducering. Det kan blandt andet reducere energibehovet ved køling, øge holdbarheden af varer, hjælpe på fedtudskilning og give forbedret luftkvalitet. Rent teknisk fungerer Biograms -løsninger som en katalysator. Den fjerner positivt ladede protoner fra miljøet, og dermed også de hydrogenbindinger der holder sammen på en række molekyler. Disse molekylers indre bindinger svækkes, og dermed ses de positive effekter. 

Såvel vandmolekyler som partikler er elektromagnetisk ladet, hvor vandmolekylerne er positivt ladende, og partiklerne er negativt ladede, hvilket medfører en tiltrækning mellem dem. Biogram forbedrer lufthygiejnen ved at reducere partiklernes svævetid i luften. Partiklerne nedbrydes og falder til jorden, da Biogram minimerer den statiske elektricitet i rummet. Dette resulterer i en jævn temperaturfordeling i hele rummet.

En ikke uvæsentlig gevinst ved Biogram er systemets nul-belastning af CO2. - Ved at fokusere på indeklimaet kan vi reducere klimapåvirkningen, opnå økonomiske fordele, og det vil, ikke mindst, være godt for vores sundhed og trivsel. Værdien af et forbedret indeklima kan bl.a. ses i form af mindsket sygefravær, øget produktivitet og forbedring af koncentrationen, siger Michael Goldbech. Biogram monteres på ventilationssystemet eller direkte i rummet, hvis der ikke er et ventilationssystem. Den er vedligeholdelsesfri og klimavenlig, da den ikke bruger strøm. Michael Goldbech forklarer bl.a. at statisk elektricitet fjernes; temperaturen udlignes så der er samme temperatur i hele rummet; støvpartikler falder til bunds i rummet; lugtgener reduceres; svampe- og skimmelvækst hæmmes og CO2-belastningen mindskes.

 

 

Hvad er Biogram?

Biogram er en virksomhed beliggende på Sjælland som har til formål at energioptimere virksomheder ved hjælp af Biogram løsninger. Det vareregistrerede system, som Biogram har ansøgt patent på, fungerer som en katalysator, der påvirker molekylerne i vand og luft i sine omgivelser. Dette resulterer i en acceleration og ændring af de naturlige kemiske processer, hvilket skaber flere positive effekter i miljøet. Luften i ethvert rum indeholder både fugt/vanddamp og partikler, såsom støv, vira og mikroorganismer.

 

 

Med Biogram får man en grøn løsning, da den ikke belaster miljøet i hverken brug eller bortskaffelse. Derudover har den ingen forbrugsstoffer eller noget energiforbrug.
Michael Goldbech, partner i Biogram
Vi opholder os i en stor del af vores liv inde, dels i vores hjem og dels på mange arbejdspladser. Derfor er det vigtigt, at luftkvaliteten ikke gør os syge.
Michael Goldbech, partner i Biogram
Dokumenteret effekt

Der er en veldokumenteret effekt af Biogram, hvilket har medført, at Biograms kunder ikke kun begrænser sig til det danske territorium, men efterspørges i det store udland. Teslas afdeling i Berlin har bl.a.  henvendt sig til Biogram med henblik på at få hjælp til problemer med statisk elektricitet, det være sig i kontorlandskaber, som i produktionen. Det udmøntede sig i, at Tesla fik monteret to anlæg. På lignende vis har Zoo købt et større anlæg, fulgt op af Idrættens Hus i Brøndby som foreløbig har købt tre anlæg til deres ventilation.

 

Fremtidige udfordringer og muligheder

 

Ser man på grøn innovation og bæredygtighed, har mange danske virksomheder en stor fordel. Det skyldes bl.a. at danske virksomheder er karakteriseret ved en stor omstillingsparathed, virksomhedernes omstillingsmuligheder og fleksibilitet, som gør dem i stand til at tilpasse deres produktion til nyopståede nichemarkeder. De kan derfor hurtigt omstille sig og differentiere deres produkter fra konkurrenternes, mener Michael Goldbech.

 

 

Dokumenteret effekt

Der er en veldokumenteret effekt af Biogram, hvilket har medført, at Biograms kunder ikke kun begrænser sig til det danske territorium, men efterspørges i det store udland. Teslas afdeling i Berlin har bl.a.  henvendt sig til Biogram med henblik på at få hjælp til problemer med statisk elektricitet, det være sig i kontorlandskaber, som i produktionen. Det udmøntede sig i, at Tesla fik monteret to anlæg. På lignende vis har Zoo købt et større anlæg, fulgt op af Idrættens Hus i Brøndby som foreløbig har købt tre anlæg til deres ventilation.

 

Kunne du lide artiklen?