En ofte anvendt sætning er, ’at springe ud på dybt vand’ i betydningen af at vove et spring, uden at man ved helt præcist, hvor man lander, og om man i det dybe vand på et tidspunkt kan finde fodfæste. Det er der mange virksomhedsledere, der har oplevet, men helt konkret at skulle springe ud på dybt vand, som en etisk fordring, fordi situationen krævede det, er nok ikke noget de fleste har oplevet. Ikke desto mindre udspillede scenariet sig en kold december dag for år tilbage, hvor en psykisk syg ung mand sprang i Aabenraa Havn. Heldigvis for ham befandt der sig på kajen to mænd, der så det. Resolut sprang de i det kolde vand, og efter nogle kritiske minutter fik de hevet den unge mand ind på kajen. Den unge mand overlevede og de to redningsmænd kom også sikkert i land; helteånden blev i øvrigt belønnet med Carnegie prisen, som er en fond, der belønner folk for deres heltemod. Den ene af de to mænd er ejer og direktør i virksomheden, Acca Instore, Renè Ellgaard. Ham har ”thats.business” talt med for at høre om det at springe ud på dybt vand. Metaforisk skal det forstås, at turde gøre noget anderledes, som en kompetence man må besidde for at drive en moderne virksomhed.
Renè Ellgaard, direktør og ejer af ACCA instore

- Vi bestræber os på at give kunden en god indkøbsoplevelse, og en del af det er at se et besøg i en butik som en del af en fortælling. Styrken ved en fortælling er at den skaber mening, orden og sammenhæng, samt skaber en forklaring på, hvordan de ting vi oplever, hænger sammen. Vores fortællinger er lokalt forankret med et globalt udsyn, siger Renè Ellgaard.

Fortællingen indeholder elementer af indkøbsoplevelsen, æstetik og følelser, let og nemme indkøb og information om varer og produkter set i grønt og bæredygtigt perspektiv, forklarer Renè Ellgaard. For at fortællingen og kommunikationen ikke blot bliver luftige begreber, så har ACCA Instore udviklet en IVIS-Live skærm (Interactive Video Instore Screen). IVIS-skærmen åbner op for at både medarbejdere og kunder kan komme i direkte videokontakt med de leverandører, der er koblet på systemet. Skærmen er opdelt med plads til både reklamer samt videosamtaler med kundesupport. Kunderne kan få direkte og hurtig rådgivning fra en ekspert ved at bruge IVIS-skærme, som kan bruges i alle butikker.

 

Digitalt styrede kurvelift løfter millioner af kurve

ACCA Instore (About Customer Care Always) er en virksomhed, der på deres hjemmeside præsenterer sig med en ’mission om at give den bedste indkøbsoplevelse med markedets mest bæredygtige koncept’. Virksomheden ligger i Kolding, og blev i sin tid grundlagt i 1986 af udvikleren Hugo Madsen. Hugo Madsen har udviklet mange ting indenfor detailbranchen og på et tidspunkt opstod ideen om en kurvelift. Ideen og den konkrete udformning var dog ikke helt på plads. Derfor kontaktede Hugo Madsen Renè Ellgaard, som havde stor viden og erfaring med produktudvikling fra forskellige brancher og erhverv. Især kom hans uddannelser og baggrund fra detail- og it-branchen ham til gode, og den på papiret lidt løse ide om en kurvelift blev omsat til et funktionelt og praktisk produkt.

- Vi præsenterede kurveliften på Euro Shop Retail-messen i Düsseldorf 2010, og den fik en rigtig god modtagelse. Ikke længe efter begyndte salget af den, at tage fart, især i Sydeuropa, og efterhånden bredte salget sig til hele Europa, og også udenfor Europa, siger Renè Ellgaard.

Sidenhen har den digitalt styrede kurvelift løftet millioner af kurve rundt omkring i butikkerne. Man kører simpelthen indkøbskurven ind på liften, som løfter kurven op til indkøbsbåndet, hvilket har været kærkomment for mange mennesker med f.eks. en rygskade eller lignende. Kurveliften har tillige, ud over det lettere løft, haft en god sidegevinst, fortæller Renè Ellgaard. Feedback fra butikkerne og ikke mindst ekspedienten, som sidder ved kassen, kan berette om stor tilfredshed hos kunderne med kurveliften, en tilfredshed der har givet god stemning ved kassen. Miljøet bør også være tilfreds. Kundekurvene er nemlig produceret af 95 % genbrugsplast indsamlet fra blandt andet bymiljøer og har derfor en EuCertPlast certificering. Men her stopper ACCA Instores innovative løsninger og -servicer dog ikke, hvad angår butiksindretning. Der er således et stort fokus på kommunikation og information med kunder. Det sker bl.a. med Infopaneler og Live-skærmdækning. ACCA Instores Infopaneler giver mange muligheder for at viderebringe information bl.a. for at fortælle kunder, hvad der sker i lokalområdet. Med et Infopanel bliver man lokalområdets samlingspunkt for relevant og nærværende borgerinformation. Skærmen er delt op i tre felter. Det øverste felt kan bruges af kunden til egne budskaber, og man kan selv lave og booke egne billeder, plakater, skilte, videoer etc. Man kan altså kombinere ens egne budskaber med generelle informationer. Lidt på lignende vis producerer ACCA Instore Street Sign-skærm og Full HD Pyloner, til udendørs brug, eksempelvis ved indgangen til butikken. Her kan der gives information om åbningstider, indkøbsmuligheder og omtale af aktiviteter i lokalområdet.

Renè Ellgaard, direktør og ejer af ACCA instore

- Vi bestræber os på at give kunden en god indkøbsoplevelse, og en del af det er at se et besøg i en butik som en del af en fortælling. Styrken ved en fortælling er at den skaber mening, orden og sammenhæng, samt skaber en forklaring på, hvordan de ting vi oplever, hænger sammen. Vores fortællinger er lokalt forankret med et globalt udsyn, siger Renè Ellgaard.

Fortællingen indeholder elementer af indkøbsoplevelsen, æstetik og følelser, let og nemme indkøb og information om varer og produkter set i grønt og bæredygtigt perspektiv, forklarer Renè Ellgaard. For at fortællingen og kommunikationen ikke blot bliver luftige begreber, så har ACCA Instore udviklet en IVIS-Live skærm (Interactive Video Instore Screen). IVIS-skærmen åbner op for at både medarbejdere og kunder kan komme i direkte videokontakt med de leverandører, der er koblet på systemet. Skærmen er opdelt med plads til både reklamer samt videosamtaler med kundesupport. Kunderne kan få direkte og hurtig rådgivning fra en ekspert ved at bruge IVIS-skærme, som kan bruges i alle butikker.

 

Vi præsenterede kurveliften på Euro Shop Retail-messen i Düsseldorf 2010, og den fik en rigtig god modtagelse. Ikke længe efter begyndte salget af den, at tage fart, især i Sydeuropa, og efterhånden bredte salget sig til hele Europa, og også udenfor Europa.
Renè Ellgaard, direktør og ejer af Acca Instore
Vi har nogle gode produkter og gode services, som jeg fortsat vil bidrage med at udvikle. Det er et arbejde fyldt med udfordringer, og det har jeg det rigtig godt med. Og det helt grundlæggende for mig er, at jeg sammen med mine medarbejdere kan lave kvalitetsprodukter.
Renè Ellgaard, ejer og direktør af ACCA instore
Digital kurvelift

- At tænke innovativt og designe handler om det, vi tænker og gør, før vi skaber noget. Der er mange overvejelser, der skal gøres, før man sætter et produktudviklingsarbejde i gang. Innovation og design skal ses i et helhedsperspektiv. Det er ikke bare om forbrug af produkter, men også et fokus på mennesker, altså er det meningsfuld, og virker det for mennesker, siger Renè Ellgaard.

For at den innovative proces skal blive en succes, skal man sikre sig en god forståelse af markedet og inddrage brugere og kunder, mener Renè Ellgaard, og han pointerer, at udgangspunktet i den innovative proces er mennesket, og udtrykker dermed indirekte en optimisme og tro på, at innovative løsninger, især med hensyn til bæredygtighed, kan gøre verden til et bedre sted at være. Man skal tro på det, og det er nogle gange forbundet med et personligt mod, nemlig at turde gøre noget anderledes, kunne der stå på indgangspartiet til ACCA Instore. Selvom Renè Ellgaard, meget beskedent, ikke selv omtaler sin heltedåd i Aabenraa Havn, så er det mod han udviste dengang, billedlig talt, et mod og et psykisk beredskab, man skal have, som en nutidig kompetence, for at turde tage springet ud på dybt vand, der samtidig er hele essensen af Renè Ellgaard og ACCA Instores forretningsstrategi.

 

Alle skal være med

For seks år siden tog Renè Ellgaard springet. Han blev ejer og direktør af ACCA Instore og overtog virksomheden efter Hugo Madsen. Det var dog ikke et spring ud i det dybe vand, og slet ikke på nogen dramatisk baggrund, men en forfølgelse af en virketrang og en udefinerlig lyst til at turde og ville gøre noget anderledes.

 

Det er en manøvre, der hidtil er blevet indfriet. ACCA Instore scorer højt på kundetilfredshedsbarometeret og fremtiden ses i et optimistisk vækstskær. Kundeadfærden og indkøbsoplevelsen er ACCA Instores fokuspunkt. Det fordrer, at man lytter og er åben og møder andre mennesker med respekt, siger Rene Ellgaard, og nævner i den forbindelse at man f.eks. under udviklingen af kurveliften fik mange gode råd og feed-back i fremstillingsprocessen fra ’manden i produktionen’ til ’kassedamen’ i butikken. Alle skal være med fordi vi tilsammen kan meget, mener Renè Ellgaard, og derfor også bestræber sig på, som chef for ACCA Instore at skabe en kultur, der fremmer trivsel og arbejdsglæde. Begreber, siger Renè Ellgaard, som ligger implicit i at have et konstant perspektiv på innovation. Han mener, at det er svært helt præcist at beskrive hvilke kvalifikationer og kompetencer, der er afgørende for at håndtere fremtidige udfordringer, da viden ikke er givet en gang for alle, men bliver formet og omformet hele tiden.

 

Der er mange kriser globalt set. Ikke mindst med hensyn til klimaet, og derfor er vi i ACCA Instore meget bevidste om, at vores produkter er bæredygtige løsninger, siger Renè Ellgaard, og fortsættere med at sige, at når vi har så store udfordringer, som vi har, så kræver det, at vi kan tænke innovativt og designe anderledes og bedre end hidtil.

Digital kurvelift

- At tænke innovativt og designe handler om det, vi tænker og gør, før vi skaber noget. Der er mange overvejelser, der skal gøres, før man sætter et produktudviklingsarbejde i gang. Innovation og design skal ses i et helhedsperspektiv. Det er ikke bare om forbrug af produkter, men også et fokus på mennesker, altså er det meningsfuld, og virker det for mennesker, siger Renè Ellgaard.

For at den innovative proces skal blive en succes, skal man sikre sig en god forståelse af markedet og inddrage brugere og kunder, mener Renè Ellgaard, og han pointerer, at udgangspunktet i den innovative proces er mennesket, og udtrykker dermed indirekte en optimisme og tro på, at innovative løsninger, især med hensyn til bæredygtighed, kan gøre verden til et bedre sted at være. Man skal tro på det, og det er nogle gange forbundet med et personligt mod, nemlig at turde gøre noget anderledes, kunne der stå på indgangspartiet til ACCA Instore. Selvom Renè Ellgaard, meget beskedent, ikke selv omtaler sin heltedåd i Aabenraa Havn, så er det mod han udviste dengang, billedlig talt, et mod og et psykisk beredskab, man skal have, som en nutidig kompetence, for at turde tage springet ud på dybt vand, der samtidig er hele essensen af Renè Ellgaard og ACCA Instores forretningsstrategi.

 

Digitalt styrede kurvelift løfter millioner af kurve
ACCA Instore (About Customer Care Always) er en virksomhed, der på deres hjemmeside præsenterer sig med en ’mission om at give den bedste indkøbsoplevelse med markedets mest bæredygtige koncept’.
Kunne du lide artiklen?