Omkring 5000 danskere rammes hvert år af hjertestop, og kun én ud af 10 overlever. Det skønnes at det de seneste 20 år i Danmark er lykkedes med at firedoble overlevelsen efter hjertestop uden for hospital; hvilket intet andet land i øvrigt har præsteret. For hvert minut der går uden førstehjælp, falder chancen for overlevelse med 10 %. Brugen af hjertestarter øger sandsynligheden for at overleve med hele 73 % ifølge Sundhedsstyrelsen.
Jesper Stahl
Hvad er akut hjertestop
Jesper Stahl har siden 2015 drevet Hjerte112 AS med sin partner, Niels Lynge, som han også har selskaberne XP Digital AS – kopi og dokumentløsninger med, samt Cavida AS – haandristet kaffe på 1 klasse. Privat er den 54 årige direktør gift med Britt og har fire børn i alderen 14-28 år.

Akut hjertestop er en tilstand, hvor hjerteslaget stopper pludseligt og uventet. Det skyldes som regel kaos i hjertets elektriske system. Når det indtræder, så stopper blodtilførslen til hjernen, hjertet og resten af kroppen, og personen kollapser. Faktisk er personen nu klinisk død, medmindre vedkommende får øjeblikkelig hjælp. Her kan kombination af førstehjælp og defibrillering med hjertestarter bringe patienten tilbage til livet. En hjertestarter giver et elektrisk stød, og vil ofte kunne få hjertet til at slå igen. Jo tidligere i forløbet stødet gives, jo større er chancen for, at personen overlever. Akut hjertestop kan i de fleste tilfælde behandles, især hvis der er tale om en elektrisk unormalitet. Øjeblikkelig behandling inkluderer hjertemassage, kunstigt åndedræt og brug af hjertestarter. Behandlingen skal igangsættes med meget kort varsel, allerhelst inden for få minutter. Den efterfølgende behandling omfatter bl.a. medicin.

Selvom der har været en god udvikling og stigende interesse for at anskaffe en hjertestarter, så er der stadig et stort behov for at flere anskaffer sig en hjertestarter. Det skønner i hvert fald, direktør for virksomheden Hjerte112, Jesper Stahl, som har specialiseret sig i salg af hjertestarter. Jesper startede virksomheden i 2013 på baggrund af sin egen fars død af netop hjertestop. Det fik ham til at ville gøre en indsats for at redde liv og startede Hjerte112. Selvom baggrunden for opstart af Hjerte112 skyldtes et tragisk dødsfald, kan Jesper dog glæde sig over, at Hjerte112 i dag er en af markedets største leverandører af hjertestartere. 

 

Hjerte112 er en landsdækkende virksomhed, som har solgt over 4000 hjertestartere. Der er dog et behov for udbredelsen af flere. Derfor er Hjerte112’s konsulenter konstant ude ”at banke på døre” hos virksomheder, organisationer, foreninger og private for at informere om det fornuftige i at anskaffe sig en hjertestarter. Og det er altid det nyeste udstyr, der bliver præsenteret. Det er nemlig oplevelsen hos Hjerte112, at mange hjertestartere er forældede og uden garanti for at den virker efter hensigten. Der er dog i dag et øget fokus på kvalitet.

 

-  Kvalitet er ikke ligegyldigt. Kompromis er ikke en løsning. Og derfor er vores hjertestartere udvalgt ud fra de strengeste krav fra myndighederne. Hjerte112 er således en af de eneste, der leverer løsninger, som overholder alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger, siger Jesper Stahl.

 

Helhedsløsninger

Hjerte112 sælger hjertestartsløsninger. En hjertestarterløsning er ikke blot et salg af et apparat, men omfatter fuld service fra Hjerte112’s specialuddannede konsulenter. En aftale med Hjerte112 betyder, at man som bruger ikke skal spekulere på om hjertestarteren er klar til brug, opdateret eller vedligeholdt med batterier og pads. Det sørger Hjerte112 for. Samtidig tilbydes der som en del af løsningen introduktionskursus i brug af hjertestartere. Alle førstehjælpskurser afholdes i øvrigt af godkendte instruktører, som alle er aktive paramedicinere i professionelle redningstjenester. Hjerte112’s hjerteløsninger inkluderer en vigtig on-site service, der sikrer, at udstyret altid er 100 % funktionsdygtigt og opdateret med nyeste software. Efter brug af en hjertestarter erstatter Hjerte112’s konsulenter den med en ny indenfor 24 timer.

 

- Selvom vi er stolte af det, vi har præsteret hidtil, så leder vi altid efter måder, hvor vi kan optimere vores indsats, vores serviceydelser og skabe størst mulig værdi for vores kunder for de færrest mulige omkostninger. Men det handler ikke bare om markedsposition og indtjening, men også om glæden ved at kunne hjælpe andre, siger Jesper Stahl.

 

Jesper Stahl
Hvad er akut hjertestop
Jesper Stahl har siden 2015 drevet Hjerte112 AS med sin partner, Niels Lynge, som han også har selskaberne XP Digital AS – kopi og dokumentløsninger med, samt Cavida AS – haandristet kaffe på 1 klasse. Privat er den 54 årige direktør gift med Britt og har fire børn i alderen 14-28 år.

Akut hjertestop er en tilstand, hvor hjerteslaget stopper pludseligt og uventet. Det skyldes som regel kaos i hjertets elektriske system. Når det indtræder, så stopper blodtilførslen til hjernen, hjertet og resten af kroppen, og personen kollapser. Faktisk er personen nu klinisk død, medmindre vedkommende får øjeblikkelig hjælp. Her kan kombination af førstehjælp og defibrillering med hjertestarter bringe patienten tilbage til livet. En hjertestarter giver et elektrisk stød, og vil ofte kunne få hjertet til at slå igen. Jo tidligere i forløbet stødet gives, jo større er chancen for, at personen overlever. Akut hjertestop kan i de fleste tilfælde behandles, især hvis der er tale om en elektrisk unormalitet. Øjeblikkelig behandling inkluderer hjertemassage, kunstigt åndedræt og brug af hjertestarter. Behandlingen skal igangsættes med meget kort varsel, allerhelst inden for få minutter. Den efterfølgende behandling omfatter bl.a. medicin.

At have en hjertestarter i sin virksomhed er et signal om social ansvarlighed. Det er en investering i tryghed. Sker der et hjertestop er tid altafgørende. Derfor er det vigtigt, at personer med hjertestop modtager akut hjælp. Hvert minut tæller. Egentlig burde der være en hjertestarter i enhver opgang.
Jesper Stahl
Hjerte112's 3 konsulenter, Peyman Hosseini, Christian Philipsen og Peter Mørup er altid klar på at rykke ud
Da jeg startede Hjerte112 var salget af hjertestartere et gråt marked. Mange var ikke godkendte og kontrollen og vedligeholdelsesservicen var ikke på et tilstrækkeligt højt niveau. Det ønskede jeg at gøre noget ved, jeg ønskede at redde liv.
Jesper Stahl.
Hjertestarter med indbygget CPR Advisor

Fortsat vækst

Hjerte112 har siden sin start haft vokseværk med et stigende salg og omsætning, og udviklingen fortsætter med den travle direktør, Jesper Stahl i spidsen. Han har siden sine helt unge dage været igangsætter-typen, der havde salg for øje. Med baggrund i flere forskellige brancher så som vin, kopi- og printmaskiner, kontorartikler, software m.m. har han nu, sammen med sine medarbejdere og partner, Niels Lynge, ført Hjerte112 frem til at være førende på kvalitetsprodukter på markedet, hvilket bl.a. kan ses hos DSB, som har en hjertestarter fra Hjerte112 i samtlige togstammer. Endvidere kan nævnes andre store virksomheder og organisationer som f.eks. Tivoli, Danæg, Bahne, Brøndby Stadion, IT relation, samt en større del af landets kommuner som aftagere af hjertestartere. I den forbindelse nævner Jesper Stahl det gode samarbejde med GRENKE, som er Hjerte112s primære leasingpartner, - vi har et rigtigt godt samarbejde med GRENKE, siger Jesper Stahl, som sluttelig understreger:

- Jeg er utrolig stolt af mine dedikerede medarbejdere, som forstår at formidle Hjerte112’s værdier og produkter utroligt professionelt og derved bidrage til trygheden og evnen til at redde liv.

Brand- og klimasikring

Hjerte112 har ved siden af salget af hjertestartere udvidet forretningen med service af lovpligtigt brandbekæmpelsesmateriale, som f.eks. pulverslukkere og brandtæpper, ligesom Hjerte112 tilbyder en lang række forskellige typer af automatiske alarmsystemer, der detekter (afsøger) ud fra netop de forhold, der gør sig gældende i den type bygning, rum eller produktion, som man har behov for at brandsikre. Jesper Stahl nævner, at Hjerte112 øger forretningen med mere end 1000 nye enheder pr. kvartal. Han ser også for sig, et stigende behov for brandtæpper til hybrid- og el biler, og som Hjerte112 har et perfekt agentur på i Danmark og sælger disse til bl.a. beredskaber, P-huse og bilværksteder i hele landet. Ligeledes har den foretagsomme direktør udvidet forretningen med indendørsklimamålere. En såkaldt klima-monitor (EnvoAir) alarmér når indeklimaet falder til den indstillede værdi. Et højt CO2 indhold i indendørsluften kan udover forøget smitterisiko betyde ubehag som hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Når EnvoAir giver signal anbefales det at foretage udluftning eller reducere antallet af mennesker i lokalet.  CO2 kan bruges som indikator for et højt indhold af aerosoler. Studier godtgør at f.eks. Covid-19 kan spredes af aerosoler, men også andre vira. Aerosoler er mikroskopiske usynlige partikler, som bl.a. udskilles når vi hoster, ånder og taler.

- Om det er leasingaftaler, serviceydelser eller abonnementer, så gælder det, at vi tilbyder vores kunder en fast pris i samarbejdsperioden. Hele vores forretningskoncept er jo en investering i tryghed, med vores hjertestartere og brandmateriel- og klimaløsninger, men trygheden skal også kunne ses i form af produkt- og servicesikkerhed, herunder den økonomiske side af sagen, siger Jesper Stahl.

 

De, der tør gribe ind, kan redde liv

At sælge hjertestartere, siger Jesper Stahl, er også et spørgsmål om at informere og guide brugerne. Der er desværre stadig en berøringsangst hos mange, omkring det at skulle yde førstehjælp, måske fordi man føler, at det er længe siden, at man tog et førstehjælpskursus, eller at man ikke føler sig kompetent. Det råder Hjerte112’s hjertestartere bod på, udover introduktionskurset, da der i hjertestarteren er en indbygget guide-funktion, og kan således bruges af alle uden forhåndskendskab til førstehjælp. For udover at bruge en hjertestarter er hjertemassagen den anden halvdel af redningsprocessen. Hjerte112s hjertestater guider brugeren hele vejen igennem, og fortæller hvis der skal trykkes dybere, hurtigere eller langsommere. Dette system er forklaringen på, at den som en af de ganske få på markedet, overholder alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hjertestarter med indbygget CPR Advisor

Fortsat vækst

Hjerte112 har siden sin start haft vokseværk med et stigende salg og omsætning, og udviklingen fortsætter med den travle direktør, Jesper Stahl i spidsen. Han har siden sine helt unge dage været igangsætter-typen, der havde salg for øje. Med baggrund i flere forskellige brancher så som vin, kopi- og printmaskiner, kontorartikler, software m.m. har han nu, sammen med sine medarbejdere og partner, Niels Lynge, ført Hjerte112 frem til at være førende på kvalitetsprodukter på markedet, hvilket bl.a. kan ses hos DSB, som har en hjertestarter fra Hjerte112 i samtlige togstammer. Endvidere kan nævnes andre store virksomheder og organisationer som f.eks. Tivoli, Danæg, Bahne, Brøndby Stadion, IT relation, samt en større del af landets kommuner som aftagere af hjertestartere. I den forbindelse nævner Jesper Stahl det gode samarbejde med GRENKE, som er Hjerte112s primære leasingpartner, - vi har et rigtigt godt samarbejde med GRENKE, siger Jesper Stahl, som sluttelig understreger:

- Jeg er utrolig stolt af mine dedikerede medarbejdere, som forstår at formidle Hjerte112’s værdier og produkter utroligt professionelt og derved bidrage til trygheden og evnen til at redde liv.

Bibehold din likviditet med leasing

Det, der gælder for din forretning, bør også gælde for din leasingaftale. Med en klassisk leasingaftale leaser du udstyr i en periode vi er enige om, uden restværdiforpligtelse. I slutningen af perioden kan du afgøre, om du vil afslutte aftalen og sende det lejede udstyret tilbage eller købe det til den aktuelle markedsværdi.
Kunne du lide artiklen?