For lidt over ti år siden blev Ringsted virksomheden PMH Systems grundlagt af firmaets nuværende administrerende direktør, Peter Madsen. I begyndelsen leverede virksomheden udstyr til den grafiske branche, men for nogle år siden gik PMH Systems væk fra print over til at levere efterbehandlingsudstyr, service og software samt løsninger til andre brancher. Alt lige fra industrien, byggeriet, arkitekter til designere. PMH Systems specialiserer sig i udskæring og efterbehandling af store formater, uanset materialet, materialets facon og tykkelse.
Peter Madsen
Stifter og indehaver af PMH Systems

Vinder af Ringsted Erhvervspris 2022

PMH Systems A/S vandt mandag d. 28. marts Erhvervsprisen 2022 på Ringsted Erhvervsforums generalforsamling. Virksomheden har succes med at udvikle nye produkter, bl.a. inden for kistebranchen. Her har PMH Systems udviklet kister og fået patent på en kiste, der i dag er blevet en miljøstandard inden for kister i Danmark. Det har ført til en nominering til Erhvervsprisen 2022.

- Vi kan simpelthen skære i alt, - letvægtsplader, pap, papir, folie, pvc, gummi, stof, metal, plast, ja, det er sådan set kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan skære i, forklarer Peter Madsen

Og at PMH System mener det alvorligt understreges af virksomhedens motto: ”Alt kan skæres”. I dag er det dog især Re-board-produktet som udgør et kerneområde. Re-board er kort fortalt pap, der kan tåle et enormt tryk. Det er et formstabilt letvægtsmateriale af pap opbygget med en unik patenteret kernekonstruktion. En kvadratmeter Re-board kan modstå et direkte tryk på 90 tons. Hemmeligheden ligger i den patenterede opbygning af pladens kerne, hvor papirets fibre er vinklet til 15 grader. Konstruktionen af kernen, samt mængden af papir er nøje afstemt, så der opnås maksimalt styrke med mindst muligt materiale. Sammenlignet med en spånplade eller en MDF-plade med en vægt på 10,5 kg pr. m2, så vejer en Re-boardplade kun 1,95 kg pr m2. Et eksempel, hvor Re-board plader kan bruges, er de forme man bruger til støbning af betonelementer i byggeriet. Her plejer man at bruge træ. Formene kan nu fremstilles af Re-board, og det sparer mange resurser. Dels er Re-board lettere end træ, og til en form i papmaterialet Re-board, bruges der 80% mindre træ end til de traditionelle træforme. Formene er vel at mærke lige så stærke og holdbare som formene af træ. For at gøre det hele endnu mere bæredygtigt, kan den brugte Re-board, når den er taget af det tørrede og færdige betonelement, genbruges som papir. Nu får producenterne af betonelementer penge for de brugte forme; tidligere skulle de betale for at komme af med de brugte forme i træ.  

Peter Madsen
Stifter og indehaver af PMH Systems

Vinder af Ringsted Erhvervspris 2022

PMH Systems A/S vandt mandag d. 28. marts Erhvervsprisen 2022 på Ringsted Erhvervsforums generalforsamling. Virksomheden har succes med at udvikle nye produkter, bl.a. inden for kistebranchen. Her har PMH Systems udviklet kister og fået patent på en kiste, der i dag er blevet en miljøstandard inden for kister i Danmark. Det har ført til en nominering til Erhvervsprisen 2022.

Vi kan skære alt. Det er sådan set kun fantasien, der sætter grænser for, hvad vi kan skære i.
Peter Madsen
Peter Madsen, direktør af PMH Systems (til h.) Sofie Bech, produktspecialist (til h.)
Vi er jo sådan set i samme båd. Når vi laver forretning via leasing, som finansierings-løsning, så gør GRENKE det også. Derfor er den tætte relation til GRENKE utrolig vigtig for samarbejdet.
Peter Madsen
Finansiering af udstyr
Det gode partnerskab

Eva Schmidt, GRENKE og Peter Madsen, PMH Systems er enige om, at løbende dialog og hurtig handling er særlig vigtig for at skabe den gode forretning.

Alt går som en leg med Re-board

For PMH Systems er nøgleord som leg, eksperimenter, kreativitet og vedholdenhed omdrejningsbegreber, som langt hen ad vejen kan karakterisere virksomheden, PMH Systems’ måde at arbejde og produktudvikle på.

At det ikke blot bliver ved tomme ord og hensigtserklæringer, når der sættes fokus på leg og den kreative proces, er PMH Systems ’Kreative værksted’ bevis på. PMH Systems vil gerne investere i udvikling. Derfor stiller PMH Systems gratis Re-board til rådighed til dem, der vil lege med. I det kreative værksted inspirerer og føder man  idéer sammen. Man er hinandens legekammerater, hvor man i fællesskab udvikler modeller og tester og afprøver skabeloner. Er det Re-board man ønsker at arbejde med, lærer PMH Systems dig samtidig de mest hensigtsmæssige konstruktionsløsninger, så man både udnytter letvægtspladens styrke optimalt og mediets størrelse mest hensigtsmæssigt. Derfor stilles der gratis Re-board-plader til rådighed for alle PMH Sysytems partnere, når de leger i det Kreative værksted, forklarer Peter Madsen. 

Det ligger nærmest i vores DNA, fortsætter Peter Madsen. at være legende og kreative. Det skal efter hans mening være sjovt at gå på arbejde og må gerne gennemsyre alt det PMH Systems står for. Grunden til det stærke fokus på legen er, at i legen udfoldes en trang til at eksperimentere, give udtryk for fantasi og følelser. Det er i legen, at man kan negligere problemet og der arbejdes ikke med opgaven som et problem. Der er fokus på at have det sjovt som kilden til skaberkraft, frem for at se på resultatet, - men sjovt nok fremmer denne tænkning resultater.

Måden PMH Systems arbejder og produktudvikler på, det legende, det kreative og samarbejdet med kunderne i et bæredygtigt perspektiv, er anerkendt fra mange sider. En helt tydelig markering skete med Ringsted Erhvervsforums Erhvervs- og Iværksætterpris 2022, som blev tildelt PMH Systems.

 

Bæredygtig produktion

Skønt Re-board har et stort vækstpotentiale og udgør en stor del af PMH Systems forretningskoncept, så er udgangspunktet dog for PMH Systems, at man ikke er låst fast til en bestemt branche, et bestemt materiale, eller bestemt proces. I samarbejde med kunder og samarbejdspartnere er det løsningsmæssige perspektiv, at man finder ud af, hvad der virker, og hvad der giver mest mening. Men der hersker ingen tvivl om, at produktfremstilling og processer skal ses i lyset af bæredygtighed.

- Jeg ser en spændende fremtid for vores virksomhed, når man ser på de mange muligheder der er i forbindelse med bæredygtighed. Vi er fortsat travlt beskæftiget med store projekter sammen med partnere om bæredygtig produktudvikling, siger Peter Madsen.

Det bæredygtige element kommer også til udtryk hos PMH Systems på anden vis end blot produktudvikling. Virksomheden har nemlig oprettet mulighed for, at man kan blive ’Re-board Circular Service Partner’ hos PMH Systems. Det indebærer, at PMH Systems køber alt overskydende Re-board materiale tilbage igen, hos kunderne. Restmaterialet kan genanvendes. Man reducerer altså spildprocenten til nul og restmaterialet forvandles til værdi på bundlinjen i stedet for at havne som affald.

 

Finansiering af udstyr
Det gode partnerskab

Eva Schmidt, GRENKE og Peter Madsen, PMH Systems er enige om, at løbende dialog og hurtig handling er særlig vigtig for at skabe den gode forretning.

Bibehold din likviditet med leasing

Med en klassisk leasingaftale leaser du udstyr i en periode vi er enige om, uden restværdiforpligtelse
Det, der gælder for din forretning, bør også gælde for din leasingaftale. Med en klassisk leasingaftale leaser du udstyr i en periode vi er enige om, uden restværdiforpligtelse. I slutningen af perioden kan du afgøre, om du vil afslutte aftalen og sende det lejede udstyret tilbage eller købe det til den aktuelle markedsværdi.
Kunne du lide artiklen?