Digitalisering er den direkte genvej til mange sparede arbejdstimer, nemmere arbejdsgange og mindre at huske på af tvungne rutiner i hverdagen. Digitalisering gør det muligt at optimere de allermest arbejdskrævende og tunge administrative processer i en virksomhed. Men stadig er der plads til forbedringer hos mange virksomheder, og sågar hos hele brancher. GRENKE har talt med medejer af RiskVille, Poul Ørum, der efterlyser et forstærket syn på de digitale muligheder, som efter hans mening forpasses af forsikringsbranchen. Ligeledes knytter han den manglende digitale innovation sammen med en manglende forståelse af at kommunikere til kunderne på en digital og forståelig måde, og derved at gøre det let at tegne en forsikring.
Poul Ørum, medejer af Riskville
30 år med forsikring

Forsikring og digitalisering

RiskVille er en cloud-baseret GDPR-compliant risiko- og forsikringsstyringsløsning, hostet på Microsoft Azure Platform. Det giver forsikringsorganisationer mulighed for at styre den daglige drift såsom kundeforhold, risikoidentifikation, politikstyring, skadebehandling, produktion af tilbud og policer m.m.

 

Meningen med RiskVille er at hjælpe og give mulighed for, at virksomheder kan forbedre kundernes selvbetjening, optimere forretningsprocesser, forbedre kundetilfredsheden og strømline skadebehandlingen.

 

RiskVille tilbyder en fleksibel skalerbar cloud-løsning til forsikringsselskaber, forsikringsmæglere, forsikringsagenturer og captive-selskaber med moduler som CRM, rating, tilbud, politikstyring og udstedelse, fakturering og rapportering, håndtering af skader, dokument- og posthåndtering osv.

Poul er den ene af to medejere af RiskVille. Han indgik i firmaet, som en tidligere kollega fra et andet forsikringsfirma startede op for fire år siden, og de to har nu en succesfuld virksomhed med kunder i Europa og Afrika foruden i Danmark.

 

Han har over 30 års erfaring fra forsikringsbranchen, og er stadig optaget af at se udviklingsmulighederne for forsikringsbranchen. Konkret har han med RiskVille sat turbo på at udvikle innovative og digitaliserede forretningsprocesser tilpasset forbrugerne i form af gennemsigtighed, overskuelighed og reduktion af administrative opgaver.

 

Derfor er der brug for nytænkning og innovative løsninger, siger medejer og direktør i RiskVille, Poul Ørum. Og det er en mand, der ved, hvad han taler om. Efter mere end 30 år i forsikringsbranchen og som rådgiver for et utal af virksomheder indenfor forsikring kender han branchen ud og ind. Han var sammen med sine 2 kompagnoner med til at udvikle firmaet RiskVille, som sælger cloud-baserede løsninger designet til enhver form for forsikringsvirksomhed.

 

RiskVille leveres som Software as a Service, dvs. at kunderne ikke køber en pakke, men bare betaler en licens for at benytte systemet. RiskVille blev startet for fire år siden, netop fordi han og hans partner ønskede en udvikling og nogle forandringer, som en noget konservativ og træg forsikringsbranche ikke kunne eller ville magte. Især var Poul utilfreds med, at administration og formidling af forsikring skulle være så svært.

 

- Vores opgave og mål i RiskVille er at gøre vores kunder trygge ved at automatisere og effektivisere processerne i de givne forsikringsløsninger, så man kan bruge sin tid og energi på andre opgaver. Det handler om at gøre det nemt og let at tegne og købe forsikringer.

 

- Dertil kommer, at forsikringsbranchen traditionelt set har været meget lidt forandringsparate og komplicerede, og som har gjort det svært at være forsikringskunde, fortsætter han. Der kan imidlertid nemt laves digitale løsninger til at styre processerne ved køb af forsikringer, skadesanmeldelser, forsikringsoverblik og ved at kommunikere i et lettere tilgængeligt sprog, som kan gøre det nemmere at være forsikringskunde.

Efter Pouls mening, halter forsikringsbranchen stadig bagefter med bl.a.  kundetilbud og IT-systemer på et forældet grundlag, et indviklet sprog og policer med mange vilkår.

- Det kan nemt lade sig gøre at ændre, hvis vi nytænker den eksisterende måde at håndtere forsikring på. 

 

Efter de mange år i forsikringsbranchen med IT som et af flere interessefelter, blandt andet med at levere software (IT-løsninger) til forsikringsbranchen, har Poul Ørum et stort indblik i hvordan deres IT-systemer er skruet sammen. Og han er overbevist om, at man kan forbedre forretningsgangen og proceduren i forsikringsbranchen, hvis man rydder op i de nuværende legacy-systemer, altså ældre IT-systemer baseret på gammel IT-teknologi. Megen af det besvær, vi ser i dag, med at tegne forsikring kan tilskrives de udbredte legacy-systemer, der både er dyre i drift og er svære at integrere til, hvilket gør forsikringsprocesserne unødvendig omstændige, både for selskaberne og deres kunder.

Men alligevel, mener Poul Ørum, accepterer branchen dem, da de nuværende IT-systemer og løsninger som regel er lige så dyre og besværlige at udskifte, som de er at drive.

 

- Hvis ikke forsikringsbranchen sadler om, kan man risikere at miste potentielle nye forsikringstagere, især de unge, som med deres digitale vaner forventer en tidssvarende digital platform at tegne forsikringer ud fra. En platform, hvor man som kunde f.eks. kan ændre i sin police med få klik uanset, hvor og hvornår behovet opstår. En platform, der sikrer hurtig skadeshåndtering og lige så hurtige udbetalinger.

 

I den forbindelse påpeger Poul muligheden for at de store forsikringsselskaber med deres store omkostninger på ældre IT-systemer, kunne spare rigtig mange penge, ved f.eks. at lease/leje IT-løsninger i RiskVille, da den software service, som RiskVille kan levere, er bedre end det ”de selv og deres rådgivere strikker sammen”, som han udtrykker det.

Poul Ørum, medejer af Riskville
30 år med forsikring

Forsikring og digitalisering

RiskVille er en cloud-baseret GDPR-compliant risiko- og forsikringsstyringsløsning, hostet på Microsoft Azure Platform. Det giver forsikringsorganisationer mulighed for at styre den daglige drift såsom kundeforhold, risikoidentifikation, politikstyring, skadebehandling, produktion af tilbud og policer m.m.

 

Meningen med RiskVille er at hjælpe og give mulighed for, at virksomheder kan forbedre kundernes selvbetjening, optimere forretningsprocesser, forbedre kundetilfredsheden og strømline skadebehandlingen.

 

RiskVille tilbyder en fleksibel skalerbar cloud-løsning til forsikringsselskaber, forsikringsmæglere, forsikringsagenturer og captive-selskaber med moduler som CRM, rating, tilbud, politikstyring og udstedelse, fakturering og rapportering, håndtering af skader, dokument- og posthåndtering osv.

Poul er den ene af to medejere af RiskVille. Han indgik i firmaet, som en tidligere kollega fra et andet forsikringsfirma startede op for fire år siden, og de to har nu en succesfuld virksomhed med kunder i Europa og Afrika foruden i Danmark.

 

Han har over 30 års erfaring fra forsikringsbranchen, og er stadig optaget af at se udviklingsmulighederne for forsikringsbranchen. Konkret har han med RiskVille sat turbo på at udvikle innovative og digitaliserede forretningsprocesser tilpasset forbrugerne i form af gennemsigtighed, overskuelighed og reduktion af administrative opgaver.

 

Mit mål er at demokratisere forsikringsbranchen, gøre det brugervenligt og brugerstyret.
Poul Ørum, medejer af Riskville
Det handler om at gøre det nemt og let at tegne og købe forsikringer.
Poul Ørum, medejer af Riskville
Papirløs kundeportal sætter turbo på forsikringsprocessen

Der er stadig processer i forsikringsbranchen, som man ikke har fået afskaffet papirudgaverne af, områder som man aldrig rigtig har fået automatiseret og digitaliseret ordentligt.

Langsommelighed i processen gør at folk til sidst giver op. De er blevet lovet noget, men får det ikke, fordi administrationen af det er relativ dårlig og besværligt, udtaler Poul.

 

Det er bl.a. det, vi i RiskVille kan afhjælpe med vores cloud-baserede løsninger. Vi har en kundeportal, der nærmest virker lige som netbank. Hvis en skade er sket, kan man selv tage et billede eller en beskrivelse af det i stedet for at vi skal sende mails ind og ud. Med vores kundeportal kan vi minimere de administrative forretningsgange og udgifter. Her kan kunden eksempelvis selv gå ind i systemet, opdatere og evt. få en ny police. Riskville arbejder bl.a. sammen med en stor FN sponsoreret NGO om at få kunder til at implementere Riskvilles forsikringsløsninger for et mindre økonomisk beløb. 

 

RiskVille udvikles agilt med betydelig involvering fra kunderne. Vi holder brugermøder et par gange om året. Her kan kunderne komme med forslag til nye funktioner eller andre måder at gøre tingene på:

 

- Vi prøver at frisætte de gamle strukturer og reducere antallet af mellemled. Som det er nu, så skal der skrives og udfyldes diverse blanketter i hånden, de skal så scannes ind, og i den anden ende sidder der så nogen i forsikringsselskabet og taster det ind i deres eget system, og så skal de måske have fat i kunden igen, fordi der måske lige er en lille uvæsentlig detalje der mangler, frem og tilbage, og lange sagsbehandlingstider. Det er både dyrt og besværligt. Det tager jo hundrede år før man får afgjort og afklaret en skade, slutter Poul.  

 

Gennemskuelig kundeoplevelse

Forsikringsbranchen har, efter Pouls mening, været præget af digital stilstand de seneste år, og der skal efter hans mening tillige ske en mere åbenhed omkring branchen. På mange områder har man som forbruger i dag, et stort antal digitale værktøjer og løsninger til sin rådighed, og det er fortsat i en rivende udvikling.

 

Erfaringer har vist, at disse tiltag i mange tilfælde har skabt en forbrugertilfredshed, men der er stadig plads til forbedringer, mener han. Som et eksempel nævner Poul Ørum, at man kan iagttage det, der er sket med Open Banking i bankbranchen for efterhånden nogle år siden. Det mødte i begyndelsen en del modstand i branchen, men nu hvor det er implementeret, er man glade for det. Effektivitet i forsikringsbranchen og de åbne procedurer kan være det rygstød store dele af branchen har brug for, for at få innovationen frigjort til fordel for kunderne, mener han.

 

- Vi kan og skal blive langt mere effektive. Det er afgørende, hvis branchen fortsat vil have gode og sunde forretninger. Kundeoplevelsen skal være gennemskuelig, nem, enkel og digital. Hvis det ikke bliver indfriet, vil vi nok se en endnu større bevægelse og ændring i kundeadfærd rettet hen mod virksomheder, der kan og vil opfylde de digitale forventninger.

I vores branche lever vi af tillid og af at skabe tryghed, og åbenheden vil blot forstærke tilliden til branchen, når den bliver mere transparent, fortsætter Poul Ørum.

 

Forudsætningen for at stå stærkt i forsikringsmarkedet fremover kræver en stærk teknologidrevet forretningsstrategi, og set i det perspektiv, vil den digitale åbenhed og de digitale platforme kunne revitalisere hele branchen. Det vil også medføre at konkurrencen bliver skærpet, og en stærkt integreret digital platform vil være afgørende for succes eller ej, fordi kundeadfærd og kundeforventninger går i retning af, at man har samme forventninger til hastighed, tilgængelighed, fleksibilitet og åbenhed, når det gælder forsikring, som til andre dele af det digitale liv, mener han.

 

 

 

Papirløs kundeportal sætter turbo på forsikringsprocessen

Der er stadig processer i forsikringsbranchen, som man ikke har fået afskaffet papirudgaverne af, områder som man aldrig rigtig har fået automatiseret og digitaliseret ordentligt.

Langsommelighed i processen gør at folk til sidst giver op. De er blevet lovet noget, men får det ikke, fordi administrationen af det er relativ dårlig og besværligt, udtaler Poul.

 

Det er bl.a. det, vi i RiskVille kan afhjælpe med vores cloud-baserede løsninger. Vi har en kundeportal, der nærmest virker lige som netbank. Hvis en skade er sket, kan man selv tage et billede eller en beskrivelse af det i stedet for at vi skal sende mails ind og ud. Med vores kundeportal kan vi minimere de administrative forretningsgange og udgifter. Her kan kunden eksempelvis selv gå ind i systemet, opdatere og evt. få en ny police. Riskville arbejder bl.a. sammen med en stor FN sponsoreret NGO om at få kunder til at implementere Riskvilles forsikringsløsninger for et mindre økonomisk beløb. 

 

RiskVille udvikles agilt med betydelig involvering fra kunderne. Vi holder brugermøder et par gange om året. Her kan kunderne komme med forslag til nye funktioner eller andre måder at gøre tingene på:

 

- Vi prøver at frisætte de gamle strukturer og reducere antallet af mellemled. Som det er nu, så skal der skrives og udfyldes diverse blanketter i hånden, de skal så scannes ind, og i den anden ende sidder der så nogen i forsikringsselskabet og taster det ind i deres eget system, og så skal de måske have fat i kunden igen, fordi der måske lige er en lille uvæsentlig detalje der mangler, frem og tilbage, og lange sagsbehandlingstider. Det er både dyrt og besværligt. Det tager jo hundrede år før man får afgjort og afklaret en skade, slutter Poul.  

 

Kunne du lide artiklen?