Iværksætteri på skoleskemaet Hvis Danmark forsat skal være blandt de mest innovative samfund i verden, er det nødvendigt, at vi får et andet syn på det at være iværksætter. Der skal være en forståelse i samfundet af, at iværksætteri og entreprenørskab er et af de vigtigste komponenter til at udvikle nye vækstvirksomheder som kan være med til at sikre velfærdsstaten. Så hvis vi også i fremtiden skal være blandt verdens førende iværksætter-nationer, så skal vi lære vores unge, der har en drøm om at blive iværksætter, at tænke og lære metoderne fra folkeskolen af.
Artome M10 er et flytbart smart møbel, der viser op til et 150" billede med en Epson laserprojektor

Bureaukrati dræner virksomhederne

Selv savnede John Nikolajsen hjælp og rådgivning da han i sin tid startede egen virksomhed op som iværksætter. Selvom han havde mange års erfaring fra arbejdsmarkedet i mange forskellige sammenhænge, bl.a. med egen isenkræmmerforretning, kunne han godt have brugt noget konsulenthjælp:

 

- Det er ikke så svært at starte, men derefter bliver man dynget til med bureaukrati. Bureaukrati dræner virksomheden for tid og resurser, der er alt for mange love og regler, som kræver ens tid. Jeg tror, at mange, ligesom jeg, føler sig presset til at prioritere rapportering, udfyldning af formularer og lignende i stedet for ledelse af kerneopgaver, siger John Nikolajsen.

 

Trods bureaukratiske forhindringer fik John Nikolajsen startet sit nuværende web-shopfirma, AV-Concept, op i 2010.

Det skete med en meget beskeden startkapital på under 50.000 kr, ”hvilket var mine feriepenge”. Det var svært i begyndelsen, og det gik langsomt. Der var simpelthen ingen kunder, og der gik vel nærmest et år, før der kom gang i forretningen. Det hele blev heller ikke gjort lettere da opstarten skete på bagkant af finanskrisen, beretter han. I årene der fulgte voksede AV-Concept sig større og større, og i dag er det et velfungerende og veletableret firma, der foruden John Nikolajsen selv tæller seks medarbejdere. Markedet for audiovisuelle produkter er i en kontinuerlig udvikling med en stor mangfoldighed af produkter og services, således som man finder det hos AV-Concept med f.eks. et stort udbud af projekter, dataprojektor, lydanlæg, interaktive tavler, udstyr til videokonferencer, AV-møbler, trådløs HDMI etc., samt service, konsulentbesøg og rådgivning.

 

- Vores rådgivning handler ikke bare om vores produkter, men også om de fysiske forhold og rum de skal virke i, og hvilke behov vi kan understøtte kunden i. Lige såvel som produkter udvikler sig med ny teknologi, lige så ændrer kontormiljøer sig og dets ansatte. Der er ikke noget, der hedder standartløsninger med hensyn til indretning af kontormiljøer, siger John Nikolajsen.

 

Børnene skal have lov til at eksperimentere, fejle og fastholde deres nysgerrighed og kreativitet. Derfor skal der være et fag i folkeskolen, der hedder iværksætteri. Det mener i hvert fald direktør og ejer af virksomheden AV-Concept, der har til huse i Holmegaard ved Næstved.

 

- Hvis vi sætter iværksætteri på skoleskemaet, vil det skabe en bedre iværksætterkultur blandt unge, og dermed kan der skabes flere nye virksomheder. Samtidig vil det forbedre de unges kompetencer i forhold til de krav, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Iværksætteri er et fag, der kan læres, siger John Nikolajsen.

 

John Nikolajsen betoner, at det ikke udelukkende handler om at opfinde den dybe tallerken, men derimod at forstå at iværksætteri handler om træning, praktisk faglig kunnen og ikke mindst måden, man tænker på. Man kan lære at skabe nye forretningsmuligheder og forretningsudvikling inden for en given branche, og det kan bedst ske ved, at unge iværksættere kan få en hurtig snak med andre eller tidligere iværksættere om små praktiske problemer. Og så skal man stimulere de unges selvtillid og ikke mindst mod til at kaste sig ud i den ofte usikre verden, det er at være iværksætter.  For John Nikolajsen skal der endvidere ske en ændring i den generelle måde vi tænker iværksætteri på i Danmark, hvor man nærmest er en fiasko hvis tingene ikke lykkes.

 

- Det at være iværksætter balancerer ofte på grænsen af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Det er ikke pinligt at fejle, eller at gå konkurs. Man skal ikke straffes for at udvise modet og forsøget, mener han.

 

De fleste arbejdspladser har i dag stor opmærksomhed på medarbejdernes trivsel og arbejdsforhold. Dette har over de seneste år medført et stigende fokus på indretning af f.eks. kontorer ud fra medarbejderes individuelle behov, hvilket har udmøntet sig i mange forskellige måder at indrette kontorer på. Det kan være storrumskontorer, aktivitetsbaserede indretninger, mindre miljøer, medarbejdere der deles om arbejdspladserne, fælles mødelokaler og i det hele tage fleksible arbejdspladser. Det kræver et tilsvarende udstyr, der matcher den moderne digitaliserede og teknologiske arbejdsplads. Og som et eksempel på det seneste nye i den forbindelse, fortæller John Nikolajsen, er den interaktive skærm, der reagerer på touch, hvor der kan skrives på skærmen med en finger eller en pen. Objekter på skærmen kan roteres, maksimeres og minimeres med fingrene. Det er en skærm som kan gøre, at man kan få meget mere ud af møde- og/eller undervisningslokalerne. Der er nemlig mange kreative muligheder for at udnytte denne teknologi til bedre undervisning og mere effektive møder.

 

- Selvom vores produkter indeholder den nyeste teknologi, så skal det være enkelt og nemt at bruge det. Vores produkter skal ikke være en showstopper, siger John Nikolajsen.

 

Dermed får han antydet, at han og hans medarbejdere sommetider har oplevet en lille berøringsangst overfor den nyeste teknologi, måske mest udtrykt hos den lidt ældre generation. Og bl.a. på den baggrund tilbyder AV-Concept gratis rådgivning og konsulentbesøg, hvor der udover rådgivning og undervisning i brug af produkter også kan rådgives om indretning af lokaler, da det ikke altid er lige let at overskue den samlede løsning og de produkter, der skal anvendes.

 

- Godt nok har vi webshop, men vi kommer også ud som konsulent og kikker på opgaver i hele landet. Ligeledes monterer vi også løsninger i hele landet, hvis kunden ønsker det. Vi har desuden showroom i Fensmark, hvor man kan se og teste en del af de mange interaktive touchskærme vi har i vores sortiment, og som er vores største produktgruppe, siger John Nikolajsen.

Artome M10 er et flytbart smart møbel, der viser op til et 150" billede med en Epson laserprojektor

Bureaukrati dræner virksomhederne

Selv savnede John Nikolajsen hjælp og rådgivning da han i sin tid startede egen virksomhed op som iværksætter. Selvom han havde mange års erfaring fra arbejdsmarkedet i mange forskellige sammenhænge, bl.a. med egen isenkræmmerforretning, kunne han godt have brugt noget konsulenthjælp:

 

- Det er ikke så svært at starte, men derefter bliver man dynget til med bureaukrati. Bureaukrati dræner virksomheden for tid og resurser, der er alt for mange love og regler, som kræver ens tid. Jeg tror, at mange, ligesom jeg, føler sig presset til at prioritere rapportering, udfyldning af formularer og lignende i stedet for ledelse af kerneopgaver, siger John Nikolajsen.

 

Trods bureaukratiske forhindringer fik John Nikolajsen startet sit nuværende web-shopfirma, AV-Concept, op i 2010.

Det skete med en meget beskeden startkapital på under 50.000 kr, ”hvilket var mine feriepenge”. Det var svært i begyndelsen, og det gik langsomt. Der var simpelthen ingen kunder, og der gik vel nærmest et år, før der kom gang i forretningen. Det hele blev heller ikke gjort lettere da opstarten skete på bagkant af finanskrisen, beretter han. I årene der fulgte voksede AV-Concept sig større og større, og i dag er det et velfungerende og veletableret firma, der foruden John Nikolajsen selv tæller seks medarbejdere. Markedet for audiovisuelle produkter er i en kontinuerlig udvikling med en stor mangfoldighed af produkter og services, således som man finder det hos AV-Concept med f.eks. et stort udbud af projekter, dataprojektor, lydanlæg, interaktive tavler, udstyr til videokonferencer, AV-møbler, trådløs HDMI etc., samt service, konsulentbesøg og rådgivning.

 

- Vores rådgivning handler ikke bare om vores produkter, men også om de fysiske forhold og rum de skal virke i, og hvilke behov vi kan understøtte kunden i. Lige såvel som produkter udvikler sig med ny teknologi, lige så ændrer kontormiljøer sig og dets ansatte. Der er ikke noget, der hedder standartløsninger med hensyn til indretning af kontormiljøer, siger John Nikolajsen.

 

Hvis vi sætter iværksætteri på skoleskemaet, vil det skabe en bedre iværksætterkultur blandt unge, og dermed kan der skabes flere nye virksomheder.
John Nikolajsen, stifter og indehaver af AV Concept
Det skal være sjovt at gå på arbejde. Men arbejdsglæde er ikke noget, der kommer af sig selv, det er noget man skaber ved vores måde at tænke og tale sammen på og vores måde at tilrettelægge opgaverne på.
John Nikolajsen
Arbejdsglæde giver færre sygedage

Er der således fokus på arbejdsglæde og trivsel er der ligeledes, for John Nikolajsen, et perspektiv på fremtiden. Han forestiller sig, at AV-Concept fortsat bliver i den nuværende branche på et on-line marked. Det forhindrer dog ikke nytænkning og produktudvikling tænkt sammen med den grønne omstilling og bæredygtighed, ligesom det også kan indbefatte eventuelle nye og andre informations- og salgskanaler.

 

- Man skal ikke være bange for nye ting, og man skal turde satse og være åben over for nye ideer, slutter han.

 

Det skal være sjovt at gå på arbejde

Megen forskning har vist, at der er mange mennesker, der går ned med stress eller får en depression på grund af manglende arbejdsglæde hvis arbejdet opleves som meningsløst, uoverskueligt og ikke opfattes som værdifuldt, samt at man ikke får anerkendelse for det, man laver, så forsvinder motivationen og engagementet.

 

Og hos John Nikolajsen er der da heller ingen tvivl, når det gælder forholdet til ens arbejdsplads og arbejde. For ham er motivation og mening i fokus, et fokus og en opmærksomhed på bedre velvære og arbejdsglæde.

Det handler kort sagt om trivsel på arbejdspladsen, hvor sjov i John Nikolajsens optik skal forstås som et begreb, der betyder noget for den enkelte, fællesskabet med kolleger og som en værdi for virksomheden.

 

Generelt kan et fokus på arbejdsglæde løfte den positive energi på arbejdspladsen, give færre sygedage, mindre stress og mindre udbrændthed. Sjov og glæde skal være en del af en virksomhedskultur, mener John Nikolajsen.

 

I sin egen virksomhed har han, sammen med medarbejderne, bl.a. tilrettelagt arbejdet og arbejdsopgaverne ud fra et trivselsperspektiv, hvor det er muligt for den enkelte medarbejder selv at have stor indflydelse på arbejdet og dets tilrettelæggelse, f.eks. med indførelsen af en fire dags arbejdsuge eller varierede længder af arbejdsdagen.

 

Arbejdsglæde giver færre sygedage

Er der således fokus på arbejdsglæde og trivsel er der ligeledes, for John Nikolajsen, et perspektiv på fremtiden. Han forestiller sig, at AV-Concept fortsat bliver i den nuværende branche på et on-line marked. Det forhindrer dog ikke nytænkning og produktudvikling tænkt sammen med den grønne omstilling og bæredygtighed, ligesom det også kan indbefatte eventuelle nye og andre informations- og salgskanaler.

 

- Man skal ikke være bange for nye ting, og man skal turde satse og være åben over for nye ideer, slutter han.

 

Kunne du lide artiklen?