Uitgever thats.business

GRENKE LEASE BV

Ruisbroeksesteenweg 76

B-1180 Brussel

België

 

Tel: +32 (0)2 333 50 50

Fax: +32 (0)2 333 50 60

E-mail: [email protected]

 

Bestuurder : Coen Aarnink, Algemeen Directeur : Patrick Van Ingelgem

 

Register van Rechtspersonen  (RPR):  Franstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) : 0873.803.219

BTW n°: BE 873.803.219

 

GRENKE LEASE BV is een financiële instelling (leasing onderneming) erkend onder het n°354 door de FOD ECONOMIE, City Atrium C, Vooruitgangstraat, 50, 1210 Brussel, België

 

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina's gemaakt door de websitebeheerders zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie of enige andere vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht vereist de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker.

 

Aansprakelijkheid

De inhoud van onze pagina's is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud.

Vragen over de inhoud van deze webpagina's kunt u sturen naar [email protected]